Pošlji povpraševanje

Gorazd Vertovšek in top management proizvodnih in storitvenih procesov

Gorazd Vertovšek, vrhunski coach za managerje, je magistriral s področja preučevanja gospodarskih družb in podjetništva, sedaj pa že več kot 18 let deluje kot coach, svetovalec in predavatelj na področju managementa proizvodnih in storitvenih procesov. V management proizvodnih in storitvenih procesov mag. Gorazda Vertovška vključuje tudi strokovno znanje in bogate izkušnje s področja upravljanja povezanih področij: podjetja, kadrov in time managementa, katere ima mag. Gorazd Vertovšek v izobilju. Poleg odličnih rezultatov s področja upravljanja proizvodnih in storitvenih procesov, je mag. Gorazd Vertovšek priznan tudi kot vrhunski strokovnjak za management s podjetji, kadri in časovno koordinacijo oz time managementom, zato je zanimanje in pozornost po znanju mag. Gorazda Vertovška izjemno.

Management proizvodnih in storitvenih procesov z Gorazdom VertovškomManagement podjetja in kadrov

Mag. Gorazd Vertovšek svetuje vodilnim delavcem in managerjem

Mag. Gorazd Vertovšek zaradi vrhunskega znanja predava na strokovnih konferencah, vodi izobraževalne seminarje, svetuje in izvaja delavnice in usposabljanja s področja vodenja podjetja, kadrov, proizvodnih in storitvenih procesov in upravljanja s časom ali time management.

UDELEŽITE SE POUČNIH IZOBRAŽEVANJ Z GORAZDOM VERTOVŠKOM


Vodje in vodilni delavci, katerim je svetoval mag. Gorazd Vertovšek so navdušeni nad odličnimi poslovnimi rezultati, katere dosegajo z znanjem, ki so sprejeli od mag. Gorazda Vertovška.

Svetovanje mag. Gorazda Vertovška o proizvodnih in storitvenih procesih

Mag. Gorazd Vertovšek je odličen strokovnjak managementa proizvodnih in storitvenih procesov. Poleg klasičnega teoretičnega znanja, ki ga stalno dopolnjuje, mag. Gorazd Vertovšek izobražuje in svetuje voditeljem, vodilnim delavcem in managerjem na podlagi bogatih izkušenj z dela na področju upravljanja podjetij, proizvodnih in storitvenih procesov, kadrov in upravljanja s časom.

Mag. Gorazd Vertovšek vsako podjetje, proizvodni ali storitveni proces preuči s celotnega poslovnega vidika in naredi unikaten, izviren in vrhunski poslovni načrt za učinkovitejšo produkcijo proizvodnega ali storitvenega procesa, ki v praksi pomeni velike prihranke in ekspanzijo poslovnega uspeha.