Pošlji povpraševanje

Coaching izobraževanje v Sloveniji - orodje za razvoj podjetij

Coaching predstavlja enega izmed najboljših orodij za doseganje ciljev. Namenjen je motivaciji in dvigu produktivnosti v vseh vidikih poslovnega življenja. Coaching tečaj pomaga posameznikom priti do odgovorov na vprašanja, kot so:

  • Kako lahko izboljšam komunikacijo in komuniciram učinkoviteje?
  • Kako sem lahko bolj odločen?
  • Kako učinkoviteje voditi sestanke?
  • Kako izboljšati razgovore in komunikacijo z zaposlenimi?

Coach s pomočjo mehke metode za izboljšanje produktivnosti pripelje posameznika ali ekipo do želenega cilja. Coaching izobraževanje je ena izmed glavnih strategij podjetji, ki želijo izboljšati veščine svojih zaposlenih in poslovanje. Coaching v podjetju razreši več izzivov, s katerimi se srečujejo zaposleni na delovnih mestih.

Zastavljanje ciljev, določanje poti in načina, s katerim bo posameznik prišel do cilja - to je coaching. Slovenija se je z njim uradno spoznala v letu 2005, od tedaj pa coaching management razrešuje več izzivov, kot so želja po napredovanju, predajanju znanja na neizkušene zaposlene, pomanjkanje motivacije ter potreba po ohranjanju zaposlenih.

Coaching Slovenija - izobraževanje in tečaji

Coaching v podjetju zaposlenim pomaga doseči zastavljene karierne cilje

Coaching izobraževanje ni namenjeno le razvijanju kompetentnosti vodje, temveč tudi omogoča dosego višjih poklicnih standardov zaposlenim v podjetju. Pri delu vsakdo potrebuje povratne informacije, saj se le tako lahko izboljša. Na kakšen način bodo te informacije predane zaposlenemu, je odvisno od dobrega vodje.

Predane na pravilen način, bodo zaposlenega spodbudile, prestrukturirale njegov način razmišljanja ter zagotovile potrebne smernice. In ravno, kako predati informacije na pravilen način vodjo nauči coaching. Slovenija je država, kjer je panoga še precej mlada, a vendarle se vse več podjetji zaveda pomembnosti coaching managementa.

Coaching izobraževanje v podjetju

Coaching izobraževanja - Univerzalen jezik učenja in uvajanja sprememb

V podjetju VEG&SAM d.o.o. verjamemo, da je coaching v Sloveniji univerzalen jezik učenja in uvajanja sprememb, zato podjetjem pomagamo s pomočjo izobraževanj, kot so:

  • Business coaching

Business coaching v Sloveniji je eno izmed glavnih orodij za poslovni razvoj podjetji. Coach s coachingom v podjetju pomaga vodji razviti lastne sposobnosti ter izpopolniti veščine zaposlenih. Uspešen business coach ima izkušnje z vodenjem, razume kulturo podjetja in pripomore pri izboljšanju rezultatov.

Coaching izobraževanje zajema analizo obstoječega stanja v podjetju, zastavljanje jasnih ciljev, zasnovo načrta za dosego ciljev, razvrstitev večjih ciljev v manjše, razvijanje vodstvenih veščin, učenje asertivne komunikacije, upravljanje s časom, delegiranje nalog, uvajanje sprememb ter krepitev ekipnega duha.

Rezultat coaching izobraževanja so koristni nasveti, priporočila, podpora pri težkih odločitvah, svetovanje pri organizacijski kulturi podjetja ter razvoj vodstvenih veščin.

  • Prodajni coaching

Coaching v podjetju ne pomeni le strokovnega usposabljanja uspešnega vodje, temveč tudi prodajnih svetovalcev. Izpopolnjevanje znanja, kompetenc in veščin prodajalcem nudi prodajni coaching. Slovenija in slovenska podjetja, še posebej tista, ki poslujejo s tujino, se vse bolj zavedajo pomembnosti prodajnega coachinga na spremenljivem, konkurenčnem trgu.

Prodajni coaching je nadvse učinkovit, saj zmanjša čas učenja, poveča motivacijo, definira cilje, izboljša komunikacijske veščine ter posameznikovo delovno uspešnost.

  • Coaching razgovor

Razgovor je proces motivacije posameznika s posebnimi tehnikami, da optimalno uporabi strokovno znanje in sposobnosti. Coaching izobraževanje predstavlja interaktivni miselni proces, med katerim coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki spodbujajo k uspešnejšemu doseganju ciljev.

Pri izvajanju coaching izobraževanja in razgovora 1 na 1 pa so pomembne sposobnosti postavljanja vprašanj, aktivnega poslušanja, zaznavanja, sposobnost motiviranja in grajenja zaupanja coacha, ki izvaja coaching. Slovenija vse bolj spoznava prednosti coaching tečajev v večjih in manjših podjetjih. Ti so izjemno uspešni, saj zaposlenim pomagajo razviti nove navade, ki jim bodo omogočile doseči zastavljene cilje.

Prodajni coaching Slovenija

Coaching management - Identifikacija težav ter izdelana strategijo za njihovo razreševanje

Podjetja so nadvse dinamična okolja, kjer so dobra komunikacija, delegiranje in aktivno poslušanje ključnega pomena za uspeh. Coaching v Sloveniji se izvaja za krepitev obstoječega nabora veščin znotraj posameznega podjetja. Gre za okolja, ki cenijo nadgrajevanje znanja in napredek zaposlenih.

Coaching management uspešnega vodje sestavljajo štiri stopnje strokovnega usposabljanja, in sicer svetovanje, motiviranje, mentorstvo ter coaching. Tečaj zajema svetovalne pristope, s katerimi coach prepozna težave ter ponudi strategijo in orodja za za njihovo razreševanje.

Prav tako zagotovi ustrezno spodbudo, smernice za doseganje zastavljenih ciljev ter poskrbi, da posameznik skozi coaching izobraževanje razvije svoje potenciale.

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA