Pošlji povpraševanje

Gorazd Vertovšek: Vodenje, time management in upravljanje s časom

Gorazd Vertovšek, ki je magistriral na področju preučevanja gospodarskih družb in podjetništva je vrhunski svetovalec »time managementa«, ki podjetjem pomaga optimizirati upravljanje s časom. Mag. Gorazd Verovšek se lahko pohvali z mnogimi uspehi, ki so jih dosegla podjetja in gospodarske družbe s pomočjo optimizacije upravljanja s časom, ki jim jo je predlagal mag. Gorazd Verovšek, ki ima več kot 18 let izkušenj z delavnicami in svetovanjem na področju upravljanja, vodenja in managementa.

SPADA UPRAVLJANJE S ČASOM MED MEHKE POSLOVNE VEŠČINE?

Upravljanje s časom mag. Gorazda Vertovška lahko ustvari zgodbo o uspehu

Mag. Gorazd Vertovšek, ki predava na mnogih združenjih in konferencah na temo vodenja in upravljanja s časom se zaveda, da učinkovito upravljanje delovnega časa ključno vpliva na poslovne rezultate.

delavnica upravljanja s časom (time management)

Delavnice ali svetovanje podjetjem na področju time managementa mag. Gorazda Vertovška, vzbujajo veliko zanimanja, saj je mag. Gorazd Vertovšek s svojim bogatim znanjem in izkušnjami na področju učinkovitega time managementa in upravljanja s časom, sposoben povprečno poslovanje podjetja spremeniti v zgodbo o uspehu.

Knjige ali delavnice mag. Gorazda Vertovška na temo time managementa

Gorazd Vertovšek - vodenje in managememntMag. Gorazd Vertovšek poudarja, da je mnogo literature in knjig na temo učinkovitega upravljanja z delovnim časom oz time managementom, ter da je pomembno, da vodje stalno posodabljajo svoj time management model. Poleg izobraževanja preko knjig, mag. Gorazd Vertovšek predlaga vodjem podjetij, da se udeležijo tudi delavnic na temo time managementa, saj lahko praktično in individualno preverijo svoj obstoječi time management model v podjetju in ga optimizirajo svojim potrebam s pomočjo strokovnjaka. Mag. Gorazd Vertovšek, poleg delavnic upravljanja s časom predlaga individualno svetovanje podjetjem in organizacijam, da lahko ekonomizirajo uporabo vseh razpoložljivih virov v podjetju ali organizaciji. Učinkovit time management je, kot pravi mag. Gorazd Vertovšek znanost identifikacije, vrednotenja in ekonomičnosti upravljanja s časom in viri v podjetju ali organizaciji.