Pošlji povpraševanje

Gorazd Vertovšek je odličen učitelj učinkovitega upravljanja s časom

Gorazd Vertovšek je odličen strokovnjak in dolgoletni predavatelj na mnogih domačih in tujih konferencah na temo upravljanja s časom oz. time managementom. Poleg številnih predavanj, mag. Gorazd Vertovšek izvaja odlične delavnice na temo upravljanja delovnega časa, katero je ključnega pomena za uspeh vsakega podjetja in organizacije.

učinkovito upravljanje z delovnim časom


Številna podjetja in organizacije so zaupala mag. Gorazdu Vertovšku, ki je njihovo vodstvo in vodilne kadre naučil mehkih veščin komunikacije, umetnosti prodaje, vodstvenih veščin, učinkovitega upravljanja z delovnim časom ter ostalih sodobnih vodstvenih veščin, ki jih uporabljajo vrhunski managerji.

Gorazd Vertovšek: »Upravljanje s časom in povečanje učinkovitosti«

Gorazd Vertovšek že več kot 18 let uspešno uči veščine učinkovitega upravljanja z delovnim časom. Mag. Gorazd Vertovšek s pomočjo planiranja in izvajanja zavestne kontrole porabe časa za izvedbo posameznih poslovnih procesov povečuje efektivnost, učinkovitost in produktivnost. Mag. Gorazd Vertovšek vodilne v podjetju uči, kako povečati efektivnost, preko specifičnega planiranja in posameznih »time management« segmentov, ki olajšujejo delovne procese in povečujejo poslovno produktivnost.

Time management oz upravljanje časa z mag. Gorazdom Vertovškom

Gorazd Vertovšek in učinkovito upravljanje s časomMag. Gorazd Vertovšek uspešno uči vodilne kadre, kako učinkovito upravljati s poslovnimi viri preko ustvarjanja okolja, ki spodbuja ekonomičnost poslovnih procesov in zaposlenih ter določa prednostne naloge. Prednostne naloge, poudarja mag. Gorazd Vertovšek, so pomembne in nujne saj čas je edini faktor, ki je trajno determiniran. Učinkovit time management je, kot pravi mag. Gorazd Vertovšek znanost identifikacije, vrednotenja in ekonomičnosti upravljanja s časom in viri v podjetju ali organizaciji. Organizacija lahko s pomočjo mag. Gorazda Vertovška redefinira ustrezno upravljanje delovnega časa in izbiro produktov, storitev, pobud, projektov in zaposlenih in s pomočjo preizkušenega znanja mag. Gorazda Vertovška, razvije poslovni model, ki konvertira neporabljen čas v stalen poslovni uspeh.