Pošlji povpraševanje

Coaching management – izobraževanje in coaching tečaji v podjetju

Kaj je coacging? Slovenija coaching razume kot proces usmerjenja, vodenja, ki nam pomaga da sami sebi odgovorimo na vprašanja. Lahko bi rekli, da nas vodi do maksimalne lastne uspešnosti in izkoristka potenciala. Včasih nam manjka le spodbuda ali nekdo, ki nas usmerja. Coach je tista oseba, ki nas skozi proces vodi in usmerja, da poiščemo odgovore. Nekateri coaching imenujejo tudi notranja igra, ko posameznik že pozna odgovor vendar si zaradi zunanjih vplivov ali drugih razlogov noče »odgovoriti«.

Coaching trenerji so usposobljeni, da vas poskušajo odvrniti od notranjega kritičnega glasu, kajti največje ovire za izkoristek potenciala se lahko skrivajo v vas samih. Torej, coaching je odkrivanje lastnega potenciala in prepoznavanje dogaja v glavi. Coaching zagovarja dejstvo, da se že vse, kar želimo doseči skriva v nas samih. Še ena lastnost coachinga je osredotočenost na reševanje problemov v trenutku ko nastanejo, tukaj in zdaj. Coaching je proces osredotočen na sedanjost in ne na preteklost ali prihodnost.

Coaching izobraževanje Slovenija

Coaching Slovenija zajema izobraževanje tudi o prodajnem coachingu

Coaching v slovenskem prostoru obstaja že dolgo časa. Tudi v evropi in svetu je vedno bolj zaželen in potreben. Nekatera velika podjetja za svoje zaposlene organizirajo coaching v podjetju. V Sloveniji je coaching še v začetku svojega razvoja. V zadnjih letih so se na tem področju začele ogromne spremembe z žejo coaching postaviti na višjo raven. Razlog se skriva v eksponentnem naraščanju povpraševanja za coaching. Slovenija bo v prihodnosti glede na trend, tako na področju skupinskega kot individualnega coachinga še bolj napredovala in se razvijala.

Coaching izobraževanje je v sodobnih časih nujno

Coaching izobraževanje ni le modna muha in je poklic prihodnosti. Veliko mladih gleda na poklic choacha kot perspektiven poklic. Veste, da v prihodnosti samo dva od desetih poklicev ne bosta zamrla? Ta podatek nam razkriva, da se bodo razvili novi poklici. Poklic coacha ni nov, ampak je v začetnih fazah razvoja. Zato je coaching izobraževanje ali coaching tečaj zagotovo dobra investicija v znanje.

Coaching tečaj ali coaching izobraževanje nam, da dobre temelje, izkušnje pa so tiste, ki imajo največjo dodano vrednost. V podjetju Evoolve se tega zavedajo in menijo, da sprotno coaching izobraževanje ni več dobrodošlo ampak nujno potrebno. Dodajajo, še da izkušnje predstavljajo konkurenčno prednost.

Coaching management - izobraževanje

Coaching managementa – osebnostni in poslovni coaching

Poznamo več vrst coachinga, v grobem pa jih delimo na dve veji: osebnostni coaching in coaching v poslovnem okolju. V poslovni coaching spadajo:

  • coaching za vodilne
  • coaching management za srednje poslovodstvo
  • timski coaching
  • coaching mladih managerjev

V drugo vejo oz. osebnostni coaching spadajo:

  • coaching v zasebnem življenju
  • coaching za razvoj osebne kariere
  • coaching za zdravo življenje

Kot smo že omenili coaching v podjetju ni nekaj novega. Spremembe v poslovnem svetu so konstantne, zato morata vodstvo in management dobro sodelovati in se na njih prilagajati. Posameznike v podjetju morajo biti pripravljeni, razvijati svoj potencial, ki bo v korist njim in podjetju. Dobro stoječa podjetja imajo dober sistem povratnega informiranja glede rezultatov, financ, produktivnosti. Coaching management gradi močne medsebojne vezi med zaposlenimi, pomaga pri opolnomočenju drugih in spodbuja razvoj veščin pri posameznikih.

Coaching izobraževanje prinaša dobre rezultate

Prodajni coaching za izboljšanje prodajnih tehnik zaposlenih

Prodajni coaching je nujno potreben, če si želimo res dobrih rezultatov prodajnega osebja. Zasnovan je tako, da prodajalcem pomaga izboljšati prodajne tehnike in prodajo postavi na višjo raven/nivo. Podjetje Evolve ima na področju prodajnega coaching ogromno izkušenj, svoje znanje črpajo iz praktičnih primerov.

Prodajni coach vam bo v pomoč, da odkrijete svoje prodajne veščine. Ko boste po opravljenem coachingu postali še bolj uspešen prodajalec bo vaša notranja motivacija eksponentno rasla. Vse to lahko dosežete, če izberete podjetje Evoolve. Coach vam bo usmerjal, da boste sami prišli do pravih odgovorov. Izboljšali boste svoje prodajne tehnike, vaša motivacija, fokus in zavzetost do dela bo večja. Z definiranjem jasnih ciljev bodo le ti postali dosegljivi, izboljšali boste komunikacijske spretnosti in prepoznali svoje prednosti.

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA