Pošlji povpraševanje

Mag. Gorazd Vertovšek s promocijami zdravja zmanjšuje absentizem na del. mestu

Mag. Gorazd Vertovšek že več kot desetletje izobražuje ter usposablja zaposlene v podjetjih o različnih temah s področja vzdrževanja in promocije zdravja, z namenom zmanjšati odsotnost z dela iz bolezenskih razlogov. Kot izvedenec pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter predavatelj na mednarodnih kongresih medicinskih izvedencev odlično pozna razloge za občasno ali trajno odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe ali invalidnosti (zdravstveni absentizem).

Gorazd Vertovšek
Povečana odsotnost z dela iz zdravstvenih vzrokov tudi v Sloveniji predstavlja velik družbeni problem. Visoki stroški, povezani z zdravjem in varnostjo pri delu, ovirajo gospodarsko rast in vplivajo na konkurenčnost podjetij. Slabi delovni pogoji, ki negativno vplivajo na splošno zdravje in varnost delavcev, pa predstavljajo breme tako za zaposlene kot za podjetja in družbo v celoti. Zato je pomembno, da podjetja več pozornosti posvetijo ozaveščanju in izobraževanju svojih zaposlenih - tudi na takšnih seminarjih, kot jih pripravlja mag. Gorazd Vertovšek.

Prvi korak: ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. To doseže s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. 

Promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih izvaja mag. Gorazd Vertovšek, vključujejo različne teme, med najpomembnejšimi pa je zagotovo promocija zdravega prehranjevanja na delovnem mestu. V ta sklop sodijo informativna predavanja o zdravih prehranskih navadah, pa tudi predavanja o sanitarno-higienskih vidikih prehranjevanja. Izobraževanje o zdravi prehrani in temeljiti higieni prostorov za prehrano lahko bistveno doprinese k zmanjšanju absentizma oz. odsotnosti z delovnega mesta.

Mag. Gorazd Vertovšek in promocija zdravega prehranjevanja na delovnem mestu

Na predavanjih o zdravi prehrani na delovnem mestu mag. Gorazd Vertovšek zaposlene v podjetjih seznanja s temeljnimi principi zdravega prehranjevanja, prehransko piramido, načrtom spreminjanja prehranjevalnih navad, izračunom energijskih potreb, pogostimi ovirami in problemi, ki jih srečujemo na poti k optimalnemu načinu prehranjevanja in številnimi drugimi pomembnimi vidiki tega področja. 

Na predavanjih o sanitarno-higienskih vidikih prehranjevanja na delovnem mestu pa mag. Gorazd Vertovšek zaposlene seznanja s splošnimi higienskimi zahtevami, ki veljajo pri rokovanju s hrano, pa tudi o primerni ureditvi prostorov za prehrano (kuhinje, delilnice, jedilnice) in posledicah neustreze higiene (npr. okužba z legionelo).

Promocija zdravja z Gorazdom Vertovškom

Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta zmanjšuje število poškodb in bolezni, zdravi delavci pa so polni elana in motivacije ter delajo bolj kakovostno in učinkovito.

Mag. Gorazd Vertovšek - povezave na našo stran: