Pošlji povpraševanje

Svetovanje podjetjem zagotavlja dolgoročno konkurenčnost podjetja

S svetovanjem in uporabljenimi svetovalnimi pristopi zagotovimo dolgoročno konkurenčno sposobnost podjetja, ki je največkrat odvisna od izobraževanja vodilnega kadra. Optimalne rezultate bomo dosegli z nenehnim razvojem s katerim povečamo produktivnost zaposlenih in podjetja. Rezultat svetovanja je pridobljeno znanje o vrednotah, komunikaciji, organizacijski kulturi, sredstvih, opredeljenih ciljih, strategijah in jasni viziji, ki jih uporabimo v vsakdanjem in poslovnem življenju.

Uspešna podjetja nenehno poudarjajo vlogo zaposlenih, njihovega znanja, motiviranost in pripadnost podjetju. Svetovanje podjetjem omogoči doseganje ciljev in skupne vizije z osebno in karierno rastjo, s spodbujanjem posameznika in efektivne uporabe njegovega znanja, motivirano ekipo ter učinkovitim premagovanjem prodajnih izzivov.

Svetovanje podjetjem in načrtno pridobivanje novih znanj

V izjemno dinamičnem poslovnem svetu je pomembno, da zaposleni obnavljajo in nadgrajujejo svoja znanja. Načrtno pridobivanje novih znanj pripomore h konkurenčni prednosti, spodbuja zaposlene in pripomore k večji odgovornosti posameznikov. Podjetja vedo kako optimalno uporabiti znanje zaposlenih, ga zavarovati in izkoristiti. Izpopolnjen program svetovanja zajema poznavanje sveta financ za enostavnejše, preudarno in hitro odločanje ter svetovanje pri zaposlovanju novega kadra, kjer s preverjeno metodo ocenjevanja kandidata, njegov profil izoblikujemo v enem dnevu.

Svetovanje podjetjem o karierni rasti

Kaj zajema izpopolnjeni program svetovanja podjetjem EVOLVE?

Svetovanje podjetjem in treniranje veščin EVOLVE ustvarja bolj proaktivno, ustvarjalno in motivirano kulturo podjetja z novimi strategijami, načinom razmišljanja in delovanja. Svetovanje EVOLVE obsega:

• Akademijo vodenja
Za boljšo stabilnost podjetja je pomemben zanesljiv vodilni kader. Akademija vodenja je namenjena osebni in karierni rasti na vodstvenem področju. S tehnikami uspešne komunikacije in 13 pomembnimi moduli bo pomagala spoznati, razviti in poglobiti vodstvene veščine ter opremila vodilne v podjetjih z znanjem za vrhunsko vodenje v kateremkoli položaju.

Akademija vodenja vas bo naučila pozitivne naravnanosti in zavedanje svojega poslanstva, kako navdihovati sodelavce in poslovne partnerje, asertivne komunikacije, delegiranja, praktične psihologije vodenja, zglednega upravljanja časa, timskega dela in timske učinkovitosti, boljše čustvene izraznosti, obvladovanja in preprečevanja stresa, moč pohvale in vloge kritike, vodenja in uspešnega obvladovanja sestankov, samoiniciativnosti in dviga zavzetosti, medgeneracijske empatije ter uvajanja novih sprememb.

• Prodajno akademijo
Prodaja je odvisna od dobrih komunikacijskih veščin in skrbi za stranko. Prodajna akademija temelji na učenju odličnih komunikacijskih veščin in prodajni komunikaciji, prepoznavanju novih prodajnih priložnosti, primerni pogajalski strategiji, analizi vrednotenja bodočega uspeha in poprodajnega ciklusa ter psihologiji pogajanj.

• Coaching akademijo
Coaching akademija je bila zasnovana, na mehki metodi svetovanja - coachinga, ki spodbudi posameznika k optimalni uporabi njegovih sposobnosti, izkušenj in strokovnega znanja. Coaching je namenjen k dvigu produktivnosti in zmogljivosti, osnova katerega so zastavljeni cilji, poti in načini. Glede na svetovanje ga delimo na:
Business coaching - predstavlja orodje za poslovni razvoj in napredek, saj bb svetovanje pomaga pri usmeritvi podjetja v pravo smer.
Prodajni coaching - je učinkovit pri razvijanju veščin prodajnih svetovalcev in vodilnega kadra
Coaching razgovor - Coach z uporabo posebnih tehnik aktivira miselne procese, ki spodbudijo posameznika k intenzivnejšemu doseganju ciljev.

• Team Building
Team building je namenjen povezanim, motiviranim in produktivnim ekipam. Je načrtovan dogodek, ki vodji omogoči vpogled v dinamiko odnosov in pripomore k razumevanju zaposlenih, njihovih osebnostnih značilnosti, vrednot in razkrije njihove morebitne potenciale. Team building delimo na:
- Poslovni team building, kjer skozi vrsto različnih nalog, izzivov in poslovnih iger zaposleni simulirajo komunikacijo v delovnem okolju.
- Odličen in uspešen zaposleni = zdrav zaposleni je team building, kjer bb svetovanje uporabimo za podajanje sodobnih smernic o zdravi, uravnoteženi in kakovostni prehrani ter zdrav način življenja.
- Fit manager je svetovalni program za sodobnega vodjo, ki spodbuja aktiven in zdrav način življenja, uravnoteženo prehrano, redno vadbo in kakovosten počitek.

Svetovanje vodilnemu kadru v podjetjih

Zakaj se odločiti za izobraževanje in svetovanje vodilnemu kadru?

Svetovanje podjetjem se vse bolj osredotoča na vodilni kader, saj vodstvo podjetja sprejema odgovornost za delovanje in rezultate dela podjetja. Prav tako je naloga vodij, da spodbujajo neodvisno delo, razpolagajo z odgovornostjo ter vzpostavijo organizacijo načina dela, ki ga morajo sprejeti vsi zaposleni. Vodje omogočajo načrten postopek razvijanja in oblikovanja posameznikovih sposobnosti, navad in znanj, ki jih bo lahko uporabil za optimalno opravljanje dela znotraj delovnega okolja.

Svetovanje za vodilni kader zajema izobraževanje in usposabljanje na vseh področjih - vseživljenjskih in poslovnih. Naloga dobrega vodje je, da prepreči, da bi njegova avtoriteta temeljila le na strahospoštovanju, saj je to najlažji način, da se zaposleni začnejo dolgočasiti in stagnirajo na delovnem mestu. Dober vodja s spoštovanjem, iskrenostjo, zaupanjem in poštenostjo poskrbi, da so zaposleni pod njegovim vodstvom zadovoljni. Pod odličnim vodstvom zaposleni izpopolnijo svoje potenciale, napredujejo, se razvijajo in dosegajo vedno boljše rezultate, s katerimi prispevajo h konkurenčnosti podjetja. John F. Kennedy je nekoč dejal “Vodenje in učenje sta nepogrešljiva drug za drugega”, zato je pomembno, da se vodilni kader nenehno izobražuje in usposablja, saj bodo le tako postavili zgled zaposlenim. Proces vodenja s štirimi stopnjami strokovnega usposabljanja uspešnega vodje zajema:

Svetovanje - s svetovalnimi pristopi analiziramo težave in ponudimo model za njihovo razreševanje prilagojen posameznemu podjetju
Motiviranje - s spodbujanjem in motivacijo zaposlenih spremenimo njihov način razmišljanja, interesov, vrednot
Mentorstvo - vodilnim na podlagi preteklih izkušenj ponudimo vodstvo in smernice
Coaching - izboljšuje delovanje posameznika in poišče njegove potenciale

S svetovalnimi pristopi Evolve izvajamo celostna svetovanja vodilnemu kadru in zaposlenim za hitrejše, učinkovitejše in bolj uspešno poslovanje. Z vodilnimi v podjetju zastavimo jasne cilje, vizijo in poiščemo celostne rešitve, kako jih uresničiti.