Zgodovina kuhinje: Zgodovina kuhinj v Evropi skozi srednji vek

Zgodovina kuhinje je v srednjem veku v znamenju dima. Zgodnje srednjeveške hiše v Evropi so imele en prostor in odprto ognjišče v delu stavbe z najvišjim stropom. Delu med vhodom in ognjiščem bi danes rekli kuhinja. V premožnejših hišah so imeli do tri kuhinje glede na različen način priprave hrane. Zgodovina takrat še ni poznala dimnikov in kuhinjski dim je do neke mere uhajal skozi luknje v strehi. Kuhinje večjih domovanj evropskih plemičev pa so bile večkrat v ločeni stavbi, da so bili dnevni, družabni in uradni prostori prosti dima. Razvoj arhitekture je le malo vplival na razvoj kuhinje skozi srednji vek. Odprto ognjišče je ostalo edini način segrevanja hrane. Srednjeveške kuhinje so bile zato temne in dimne, in zgodovina jih pozna kot črne kuhinje.


Zgodovina srednjeveških mest od 10. do 12. stoletja je tudi zgodovina gradov in samostanov. Kuhinje so bile v gradovih ločene od dnevnih prostorov, včasih celo v ločeni stavbi. V nekaterih gradovih pa je ostala del stavbe, a strogo ločena od preostalih delov predvsem iz socialnih vidikov - bila je prostor za služabnike.
S pojavom dimnika se je ognjišče premaknilo k steni kuhinje. Ognjišče je bilo dvignjeno s tal in grajeno iz opeke. Pod ognjiščem se je shranjevalo les. Keramično posodo pa je zamenjala železna, bronasta ali bakrena posoda, ki je visela nad ognjiščem. Uporaba odprtih ognjišč je bila še vedno tvegana in zgodovina je polna požganih mest, zaradi ognja iz kuhinje.


Proti koncu Srednjega veka so s prihodom keramičnih peči kuhinje v Evropi počasi izgubljale funkcijo ogrevanja tudi v manj bogatejših domovih. Kuhinja je bila zato vedno večkrat premaknjena iz dnevnega prostora v ločeno sobo.


Kuhinja z odprtim ognjiščem je prevladovala do 18. stoletja. Zgodovina arhitekture kuhinj pa se je spremenila v 18. in 19. stoletju s tehnološkim napredkom pri kuhanju hrane. Ker so bili dnevni prostori končno osvobojeni dima, se je njihova funkcija počasi prevesila v družabno in tako so obenem postali tudi pokazatelj gospodarjevega bogastva. Kuhinja je bila v domovanjih višjega sloja prebivalstva še vedno v domeni služabnikov. Zato je bila v tem obdobju zgodovine ločenost kuhinje od ostalih prostorov zelo pomembna. V manj premožnih domovih je kuhinja ostajala del dnevnega prostora. Kjer je bilo možno, pa je bila kuhinja premaknjena v vežo. Črna kuhinja se je predvsem v podeželskem okolju in v domovih revnejšega prebivalstva ohranila vse do sredine 20. stoletja.


Vas zanima nadaljevanje zgodovine kuhinj? Preberite: Kuhinje v času industrializacije