Zgodovina kuhinje: antična zgodovina kuhinj in pomen kuhinje

Zgodovina kuhinje se je pričela z izumitvijo kuhalnika in razvojem vodovodne infrastrukture, ki je pripeljala vodo v zasebne domove.


V hiši antične Grčije se je kuhinja nahajala v pokritem delu notranjega dvorišča - atrija, okoli katerega so bile razporejene sobe. Prostor je bil namenjen ženskam. A že takrat se je zgodovina kuhinj spremenila v zgodovino posebnih sob znotraj hiše za kuhanje in pripravo hrane - kuhinje v sodobnem pomenu besede. Take kuhinje najdemo v domovanjih bogatejših antičnih Grkov. Obenem je zgodovina kuhinj tesno povezana z zgodovino kopalnic. Ne toliko zaradi vodovodnih inštalacij, kot bi si mislili danes, kot zaradi skupnega gretja. Ogenj iz kuhinje je bil namreč tudi vir ogrevanja kopalnice. Kuhinja in kopalnica sta bili dostopni iz atrija. V zadnjem delu kuhinje pa je bil manjši ločen prostor za shranjevanje živil in kuhinjske posode.


Antični razvoj in zgodovina kuhinje se nato nadaljuje v Rimskem cesarstvu. Lahko bi rekli, da se je zgodovina kuhinj za običajne ljudi v tem obdobju in kraju vrnila pred čas antične Grčije. Nekatera domovanja običajnih ljudi so sicer premogla majhne premične bronaste pečice, v katerih so lahko prižgali ogenj za kuho. Drugače pa pogosto niso imela lastne kuhinje, zato so za pripravo jedi uporabljali velike javne kuhinje. Ponovno se zgodovina kuhinj premožnejših piše nekoliko drugače. Kuhinja v rimski vili, domovanju premožnejših prebivalcev Cesarstva, je bila razmeroma dobro opremljena. Kuhinje premožnih so bile posebne sobe v glavni stavbi, a nekoliko odmaknjene od glavnih prostorov iz dveh razlogov. Prvič, kuhinja je imela ob steni na tleh ali včasih malo vzdignjeno odprto ognjišče, iz katerega se je kadil dim, ni pa imela dimnika. In drugič, kuhinja je bila v domeni sužnjev.


Vas zanima nadaljnji razvoj kuhinje? Preberite: Kuhinje v srednjem veku