Elektromagnetni ventili za hidravliko, plin in druge medije

Elektromagnetni ventili – za hidravliko in nekateri drugi tipi, na primer za plin – so nekaj, s čimer se srečujemo praktično vsakodnevno, čeprav se večina tega niti ne zaveda. Predstavljajo namreč nepogrešljiv sestavni del številnih naprav/sistemov v naših gospodinjstvih. Vsekakor pa so obenem izredno pomembni v mnogih industrijah, npr. pri proizvodnji avtomobilov in v gradbeništvu.

Elektromagnetni ventili

Kako je sestavljen elektromagnetni ventil + delovanje

Najprej se na kratko ustavimo pri vprašanju, kaj natančno sploh je elektromagnetni ventil. Delovanje tega elementa se da strnjeno opisati z besedami, da gre za povezovalni člen med dvema tipoma energije, in sicer med električno in pnevmatsko. Tako je sestavljen iz dveh ključnih delov – iz električnega (magnetna tuljava) in iz pnevmatskega dela. Da bi se ustvarilo elektromagnetno polje, mora skozi tuljavo steči električni tok. Posledica je premik tuljave, s čimer se omogoči pretok delovnega medija.

Elektromagnenti ventil

Naloge, ki jih opravlja elektromagnetni ventil za hidravliko

Zdaj ko smo vsaj za silo opisali delovanje elektromagnetnega ventila za hidravliko, pa se moramo vprašati še, kaj je sploh njegova funkcija oziroma zakaj je pogosto tako zelo pomemben. Osnovna naloga, ki jo ima ventil za hidravliko, je reguliranje dotoka vode skozi cev. To pomeni, da odpira/omogoča in zapira/onemogoča pretok vode. Poleg tega, da skrbi za nadzor pretoka in smeri pretoka, pa nadzoruje še tlak. Vse to pa vpliva na gibanje motorja

Tu moramo upoštevati, da je treba izbrati elektromagnetni ventil za hidravliko, ki kar najbolje ustreza določeni napravi oziroma procesu. Možne so namreč precej raznolike izvedbe. Izbirati je možno med različnimi:

  • materiali,
  • namembnostjo (za hidravliko vodo in za dodatne medije),
  • velikostmi priključka (glede na to poteka delitev na neposredno/direktno in posredno delujoče),
  • med t. i. povratnimi in nepovratnimi modeli, ki dopuščajo pretakanje zgolj v eno smer,
  • med miniaturnimi izvedbami in različicami z velikim pretokom,
  • med batnimi in membranskimi modeli itn.

Možen tudi elektromagnetni ventil za plin, vključno s CO2

Poleg tistih za hidravliko je med drugim možen elektromagnetni ventil za plin. To je lahko tudi elektro magnetni ventil za CO2. Če se zanimate za elektro magnetni ventil za plin (za CO2 idr.), pride  načeloma v poštev predvsem 2/2-potni, ki je primeren za širok nabor medijev, npr. kot elektromagnetni ventil za plin, vodo oz. hidravliko, zrak, olja, industrijske tekočine itn. Po drugi strani se 3/2-potni modeli večinoma uporabljajo za hidravliko in so običajno namenjeni krmiljenju večjih sistemov. To, da upoštevate načrtovani medij/namen uporabe (hidravlika oz. voda, plin …), je torej osnova pri izbiri drugih lastnosti.

Na voljo elektromagnetni ventil 24V za hidravliko in druge izvedbe

Potrebujete zares kakovosten elektromagnetni ventil – za plin, hidravliko ali za katerega izmed drugih medijev? V ponudbi podjetja S3C najdete natanko to, kar iščete. Znotraj osnovnega podtipa – za hidravliko, plin idr. – je nato mogoče izbirati med številnimi kombinacijami lastnostmi. Možen je denimo elektromagnetni ventil 24V za hidravliko, seveda pa je poleg 24V na voljo še različica 12V, ki omogoča praktično popolno avtomatizacijo krmiljenja številnih strojev. Med drugim  pri nas najdete še t. i. nepovratno izvedbo, ki je obvezen del vsakega vodovodnega sistema. Tu poznamo več podvrst. Ena izmed njih je kroglični nepovratni model, ki se najpogosteje uporablja za vzpostavljanje radiatorskega sistema ogrevanja v objektih. Vidimo torej, da gre za področje, kjer so možne zares raznolike možnosti  uporabe, zato je pomembno, da izberete resnično ustrezen element. Če potrebujete dodatna pojasnila glede posameznih artiklov, pokličite na telefonsko številko, objavljeno na naši spletni strani. Vsi artikli, med katerimi lahko izbirate, so proizvod svetovno uveljavljenih proizvajalcev, kar zagotavlja njihovo brezhibno učinkovitost celo v najzahtevnejših okoliščinah, s čimer je hkrati zagotovljena visoka stopnja varnosti, obenem pa nadpovprečno dolga življenjska doba.