Toplotne črpalke: Eko sklad subvencionira tudi toplotne črpalke zemlja voda


Toplotne črpalke je Eko sklad
s svojimi subvencijami približal širokemu krogu uporabnikov. Finančne spodbude imajo vsekakor pomembno vlogo pri naraščanju zanimanja za toplotne črpalke za ogrevanje, vendar pa bi bila investicija smiselna tudi brez tovrstne pomoči pri nakupu toplotne črpalke. Eko sklad je s subvencijami spodbudil ljudi, da so začeli odkrivati številne prednosti, ki jih prinaša vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje. Najpomembnejši med njimi sta zagotovo občutno znižanje stroškov ogrevanja in manjša obremenitev okolja, saj toplotne črpalke izrabljajo obnovljive vire energije.

VEČ O EKO KREDITIH TUKAJ!


Ugoden nakup toplotne črpalke: Eko sklad, pogoji razpisa


Pogosto vprašanje kupcev je, pod kakšnimi pogoji jim je na voljo subvencionirana toplotna črpalka. Eko sklad omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za vse toplotne črpalke, namenjene ogrevanju prostorov, ne glede na medij, ki ga za pridobivanje toplotne energije izrabljajo posamezne toplotne črpalke (zemlja, zrak ali voda). Obstaja pa nekaj drugih pogojev, ki jih postavlja Eko sklad. Toplotne črpalke lahko tako vgradi in zažene le za to usposobljen izvajalec, ki ima registrirano dejavnost. To namreč zagotavlja optimalno in varno delovanje toplotne črpalke. Eko sklad prav tako navaja, da mora biti vloga za pridobitev subvencije oddana še pred začetkom vgradnje toplotne črpalke. Na Eko sklad morate torej nasloviti svojo vlogo pravočasno in poskrbeti, da izpolnjujete vse zahtevane pogoje.

toplotna črpalka eko skladtoplotne črpalke eko sklad


Kdaj je smiselna vgradnja toplotne črpalke zemlja voda?


Toplotne črpalke zemlja voda
so ena najbolj priljubljenih izbir. Pomembna kvaliteta toplotne črpalke zemlja voda je zelo visok izkoristek, sončno energijo, ki se v toplejših mesecih shrani v zemlji, pa lahko koristimo vse leto. Toplotne črpalke zemlja voda je mogoče postaviti tudi na zelo majhnih parcelah, pri čemer se namesto horizontalnih zbiralcev uporabi vertikalne sonde. Izbira medija, ki ga za pridobivanje energije uporablja toplotna črpalka - zemlja, zrak ali voda - sicer ni vedno enostavna, zato vam v podjetju Atlas Trading ponujamo ogled terena in strokovno svetovanje. Pri nas pa lahko seveda tudi kupite napravo po zelo dostopni ceni.