Prevajanje in tolmačenje kot glavni veji prevajalskih storitev

Prevajanje in tolmačenje sta naši glavni prevajalski storitvi. Prvo storitev navadno povezujemo s pisanimi besedili, drugo pa z govorjenimi. Slednjo delimo na konsekutivno in simultano tolmačenje.

V čem se tolmačenje in prevajanje razlikujeta?

Prevajanje ter tolmačenje sta dva različna načina prevajanja jezikov. Prevajanje se večinoma nanaša na pisne prevode besedil, dokumentov, spletnih strani itd., medtem ko se tolmačenje odvija s prisotnostjo tolmača ob govorcu na samem mestu dogodka, denimo na sodišču (sodno tolmačenje) itd.

Tolmačenje - simultano in konsekutivno

Tolmačenje se izvaja na dva načina, in sicer simultano ali konsekutivno. Simultano prevajanje se izvaja tako, da tolmač sedi v tolmaški kabini, od koder po brezžičnih slušalkah prevod posreduje slušateljem. Konsekutivno prevajanje pa je v naprej dogovorjeno, ki se odvija s časovnim zamikom, torej povedano tolmač prevede šele, ko govorec preneha govoriti. Ko gre za konsekutivno tolmačenje, tolmač navadno sedi oziroma stoji ob govorcu. Prevajanje in tolmačenje sta zahtevni nalogi, ki zahtevata strokovno podkovane ljudi. Pri nas jih imamo kar 577.

Prevajanje in tolmačenje v in iz 110 jezikov

Prevajanje in tolmačenje izvajamo strokovno v 110 različnih jezikov sveta. Poleg tega vam nudimo še znakovno tolmačenje, izposojo opreme za prevajanje oziroma tolmačenje, strokovno lekturo besedil naravnih govorcev, oblikovanje besedil za pripravo na tisk ter sodno overjeno prevajanje vseh uradnih dokumentov. Naš glavni cilj je, da tako prevajanje besedil kot tolmačenje naših strokovnjakov odražata natančnost, hitrost, ustrežljivost in kakovost.