Prevajanje - italijanščina in 109 drugih jezikov

Prevajanje italijanščine je v naši agenciji v enakem cenovnem razredu kakor angleščina, nemščina, francoščina, španščina in makedonščina. Prevod iz italijanščine v slovenščino opravi prevajalec, pregleda pa ga lektor, kateremu je italijanščina materni jezik.

Prevajanje besedila in trikratni pregled prevoda

Prevajanje jezika italijanščina ima svoje slovnične zakonitosti, ki jih poznajo samo strokovnjaki - prevajalci za italijanski jezik. Prevajanje italijanščine poteka v treh fazah: npr. prevod iz italijanščine v slovenščino ali obratno opravi prevajalec, ki ga tudi pregleda, zatem prevod pregleda lektor, ki mu je italijanščina materni jezik, prevajanje italijanščine pa nato zaključi vodja projekta.

Prevajanje italijanščine, nemščine, angleščine, francoščine

Prevajanje italijanščine je v drugem cenovnem razredu skupaj s fancoščino, nemščino, angleščino, španščino in makedonščino. To pomeni, da je prevajanje italijanščine cenovno ugodno. Cena se v različnih kombinacijah jezikov določi glede na tisti jezik, ki je v višjem cenovnem razredu. Na primer, če sta to italijanščina in ruščina, se cena določa glede na ruščino, saj je ta v tretjem cenovnem razredu.

Prevajanje in tolmačenje italijanščine vrhunske kakovosti

Prevajanje in tolmačenje italjanščine vam omogočamo z vrhunskimi prevajalci, tolmači in lektorji, kot tudi s sodobno in kakovostno tolmaško opremo ter programsko opremo za prevajanje. Da je italijanščina brezhibno razumljena na različnih mednarodnih dogodkih ali sodnih pričevanjih, poskrbijo simultani, konsekutivni in sodni prevajalci - tolmači. Prevod iz italijanščine v slovenščino se pri simultanem tolmačenju izvaja sočasno z govorjenim besedilom, pri konsekutivnem prevajanju pa se odvija z zamikom - ko govorec konča, tolmač prične s prevajanjem.

Prevajanje vrhunske kakovosti si zagotovite pri nas

Prevajalska agencija Alkemist skrbi za vrhunsko prevajanje. Italijanščina je zgolj eden izmed 110 jezikov v naši ponudbi, med katerimi lahko izbirate. Kontaktirajte nas in se prepričajte o kakovosti.

Prevajalska agencija Alkemist | Prevajanje italijanščine - povezava do naše spletne strani: