Cenik prevodov - ugodne cene prevodov

Cene prevodov se razlikujejo na podlagi različnih kriterijev. Vsaka prevajalska agencija, tudi naša, ima cenik prevodov vnaprej pripravljen. Kadar gre za posebne želje naročnikov glede prevoda, cenik prilagodimo. Sicer pa je cenik prevodov osnovan glede na to, ali gre za pisni prevod, tolmačenje ali sodni prevod.

Pisni prevod - cenik

V prevajalski agenciji Alkemist stavimo na kakovost. Vsak prevod je temeljito pregledan, lektura pa je že všteta v ceno. Sicer pa je cenik zasnovan tako, da so cene za bošnjaški, hrvaški, slovenski in srbski jezik najugodnejše, saj gre za nam najbližje jezike. Cena prevodov teh jezikov znaša 27,23 € z lekturo in dodatnim preverjanjem vsebinske ustreznosti.

Tudi cenik prevodov za angleški, nemški, italijanski, francoski, španski in makedonski jezik je pripravljen tako, da so cene ugodne - 33,33 € z vključeno lekturo in brez DDV. Če želite za jezike, ki so za naše okolje malce bolj nenavadni, kakovosten prevod, cena nekoliko naraste, vendar je še zmeraj sprejemljiva - cene prevodov teh jezikov se gibljejo od 36 do 66 evrov (brez DDV-ja). Kadar gre za pisni prevod, cena, ki je navedena, velja za eno stran, kar pomeni 1.500 znakov brez presledkov oziroma okoli 250 besed.

Cenik prevodov - simultano ali konsekutivno tolmačenje

Konferenčno tolmačenje se uporablja predvsem na konferencah, srečanjih, strokovnih posvetih, kjer za mizo sedijo govorci različnih jezikov. Cenik prevodov takšne vrste se razlikuje glede na to, za koliko časa potrebujete tolmača. Če gre za dlje trajajoči prevod, cenik ponuja različne možnosti. Tako za enourno tolmačenje cena znaša dobrih 120 €. Ta cena prevodov oziroma tolmačenja velja za eno osebo. Vedeti pa je treba, da sta pri tolmačenju običajno potrebna dva tolmača.

Sodno overjeni prevod - cenik

Delo sodnega tolmača obsega prevajanje osebnih listin, kot so rojstni listi, spričevala, pogodbe, potrdila, pooblastila. Prevajalec, ki poskrbi za sodno overjeni (uradni) prevod, mora imeti posebno pooblastilo Ministrstva za pravosodje in mora zvezati ter zapečatiti izvirnik in prevod, cenik pa zanje določa posebne cene. Cenik prevodov, ki so sodno overjeni, je zasnovan tako, da cena prevodov v slovenski jezik znaša nekaj manj kot 50 €, iz tujega v tuji jezik pa dobrih 60 € (brez DDV-ja). Dodatne jezikovne kombinacije in njihove cene si lahko ogledate na naši spletni strani.

Želite kakovosten prevod? Kontaktirajte nas in poskrbeli bomo, da bodo cene prevodov za vas resnično privlačne.

Alkemist | Cenik prevodov, cene prevodov, prevod cena - povezave do naše spletne strani: