Sodno tolmačenjeSodno tolmačenje - sodni tolmači Alkemist

Sodno tolmačenje je specifično področje prevajanja. Zahteva posebno izobraževanje ter vključuje pridobivanje teoretičnih znanj s področja prava, pravne terminologije ter pravne ureditve države in sodstva. Sodni tolmač je izkušen prevajalec, ki omogoči natančno komunikacijo med strankami z različnim materinim ali delovnim jezikom. Pri tolmačenju gre za prenos pomena v realnem času (tolmač prevaja in skrbi za tekočo ter jasno komunikacijo neposredno na poslovnih sestankih, seminarjih, simpozijih, konferencah, državnih protokolarnih dogodkih, letnih skupščinah, pogajanjih, mednarodnih srečanjih ipd.), medtem ko pomeni sodno tolmačenje tudi prevajanje zapisanih listin, pri čemer sodni tolmači s podpisom jamčijo za natančnost in strokovnost prevoda.

Sodni tolmač

Prevajalci in sodni tolmači vam pomagajo pri učinkoviti in profesionalni komunikaciji z mednarodnim partnerjem ali s stranko in so potrebni za zagotovitev eksaktnih in strokovnih prevodov med izbranimi jeziki. Sodnega tolmača za neomejen čas imenuje Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku in po urejenem pravilniku o sodnih tolmačih, če le-ta izpolnjuje vse predpisane kriterije.

Delo sodnih tolmačev je zahtevno ter ob dolgoletni praksi vključuje kontinuirano učenje in poglabljanje znanja.

Prevajalec ali sodni tolmač?

V obeh primerih gre za strokovno in natančno prenašanje pomena iz enega jezika v drugega, vendar je med prevajalcem in sodnim tolmačem tudi razlika. Delo zahteva enako ali podobno izobrazbo, a različne veščine in dopolnilno znanje, zato je praksa še kako pomembna. Sodni tolmač potrebuje ob izjemnem jezikoslovnem znanju tudi široko pravno in gospodarsko terminologijo, poznati mora zakone, odredbe in statute, pripravljen mora biti na vseživljenjsko izobraževanje in dopolnjevanje znanja.

Prevajalci in sodni tolmači pri Alkemistu

Prevajalci in sodni tolmači pri Alkemistu imajo ustrezno izobrazbo in dokazila ter bogate izkušnje na področju prevajanja in sodnega tolmačenja. Sodni tolmač se mora na kakovostno tolmačenje nujno pripraviti. Svoj lasten tematski glosar v vseh delovnih jezikih in besedišče za določene situacije ima pri roki, saj opravlja svoje delo v zelo težavnih okoliščinah, kjer mora sočasno s poslušanjem tudi prevajati.

Sodno overjeni prevodi

Potreb po sodno overjenih prevodih je veliko in zaradi globalnega povezovanja tudi zmeraj več. Storitve, ki vam jih nudi prevajalska agencija Alkemist, vključujejo:

  • sodno overjene prevode dokumentov in potrdil (rojstne liste, poročne liste, diplome, delovna dovoljenja, zdravstveno dokumentacijo, strokovne članke, življenjepise, tehnično dokumentacijo in navodila itd.)
  • sodno overjene prevode pravnih dokumentov (pogodbe o sodelovanju, pogodbe o zaposlitvi in druge pogodbe, ki potrebujejo sodno tolmačenje, potrdila o prebivališču, pritožbe, sodno overjene prevode zapisnikov ipd.)


Sodni tolmači pri prevajalski agenciji Alkemist poskrbijo tudi za pravočasno in strokovno sodno tolmačenje izpiskov iz registrov podjetij, računovodskih izkazov in bilanc, računov, certifikatov, revizijskih poročil, statutov podjetja, potrdil o nadzoru kakovosti izdelkov, varnostnih potrdil ter za vso drugo dokumentacijo, ki zahteva sodno overjen prevod.

Alkemist | Sodno tolmačenje, sodno overjeni prevodi, sodni tolmač, sodni tolmači, prevajalci in sodni tolmači - povezave do naše spletne strani: