Simultano tolmačenje je metoda ustnega prevajanja

Simultano tolmačenje je sodobna metoda ustnega prevajanja. Simultano prevajanje poteka v kabinah. Omogoča združitev poslušalcev iz različnih držav in vsi bodo razumeli povedano.

Simultano prevajanje - potek

Simultano tolmačenje poteka v kabinah za tolmačenje, vsebina pa je poslušalcem posredovana po brezžičnih slušalkah. Simultano prevajanje zahteva poseben profil tolmačev in opremo. Nudimo vam kakovostno opremo in tolmače, pri nas jih je veliko, na primer: tolmač za nemški jezik, tolmač za hrvaški jezik, tolmač za srbski jezik in tudi za druge jezike. Za razliko od tolmača, ki opravlja simultano tolmačenje mednarodnih dogodkov, sodni tolmač prevaja samostojno na sodišču, kjer poteka sodni proces.

Simultano tolmačenje - izkušeni kadri in vrhunska oprema

Simultano tolmačenjeStoritev zahteva najmanj dva izkušena tolmača, ki se po prevajalskih standardih izmenjujeta na vsakih 15-20 minut. Z izmenjavami tolmačev ohranjamo kakovostno simultano prevajanje, ki je izvedljivo zgolj s sodobno in kakovostno prevajalsko opremo. Naš tehnik poskrbi, datolmač za srbski jezik, tolmač za nemški jezik ali tolmač za hrvaški jezik prevajalska orodja nemoteno uporablja, vaš dogodek pa poteka tekoče.

Tolmači in tehnična podpora

Simultano tolmačenje potrebuje asistenco našega tehnika, ki postavi opremo, da lahko tolmači tekoče in brez zapletov opravljajo svoje delo. Skozi celoten potek dogodka, ko tolmači simultano prevajajo, izvajamo tehnični nadzor z digitalnim sistemom Integrus. Kot rečeno, pa simultano prevajanje na sodiščih, oziroma sodno tolmačenje poteka na specifičen način, ki ga zahteva sodišče oziroma sodni proces.