Slovensko-hrvaški in hrvaško-slovenski prevod

Prevod iz hrvaščine v slovenščino in prevod v hrvaščino - izziv za vsakega prevajalca

Vsak jezik ima svoje značilnosti in četudi se nam zdi še tako blizu, ga zmeraj spoznavamo z novih zornih kotov. Tako se prevajalci, ki opravljajo slovensko-hrvaški prevod ali hrvaško-slovenskega zmeraj znova srečujejo z novimi besedami in pomeni.

Slovensko-hrvaški prevod - lastnosti hrvaškega jezika

Prevajalci, katerih delo zajema prevod v hrvaščino, se morajo spoznati z lastnostmi tega jezika. Seveda je te lastnosti dobro poznati tudi kadar gre za prevod iz hrvaščine v slovenščino. Kot vsak drug jezik ima tudi hrvaščina svoja narečja. Ta se, kadar gre za prevod v hrvaščino, načeloma ne uporabljajo. Povsem drugače pa je, kadar gre za hrvaško-slovenski prevod, saj se v originalnih besedilih, ki so v hrvaškem jeziku, pojavljajo tudi dialekti. Hrvaščina spada med južnoslovanske jezike in ima tako tudi lastnosti te skupine jezikov, kar se mora jasno odražati, ko gre za slovensko-hrvaški prevod. Prevajalec naj v besedilo vnese posebnosti južnoslovanskih jezikov, a naj bo pri tem pozoren na gramatiko.

Hrvaško-slovenski prevod - lastnosti slovenščine

Čeprav se marsikomu od nas zdi, da poznamo hrvaški jezik in bi z lahkoto opravili slovensko-hrvaški ali hrvaško-slovenski prevod, kmalu ugotovimo, da ima vsak jezik svoje pasti. Tudi pri slovenščini, ki je naš materni jezik, je potrebno biti previden. Res pa je, da prevod v hrvaščino lažje opravijo naravni govorci tega jezika in obratno. Zato je prevod iz hrvaščine v slovenščino v praksi lažji kot slovensko-hrvaški prevod. Sicer pa je tudi slovenščina južnoslovanski jezik, z nekaj več kot dvema milijonoma govorcev. Je eden redkih jezikov, ki je ohranil dvojino, kar predstavlja pravi izziv tako tujcem kot prevajalcem. Ko gre za prevod iz hrvaščine v slovenščino, je torej treba še pozorneje upoštevati kontekst besedila, ki se prevaja.

Naj imata slovensko-hrvaški prevod in hrvaško-slovenski prevod južnoslovanski pridih

Danes južnoslovanske jezike govori nekaj več kot trideset milijonov ljudi. Vsak jezik in vsako narečje ima svoje lastnosti, ki ga še polepšajo. Naši prevajalci bodo v vaš slovensko-hrvaški in hrvaško-slovenski prevod vnesli pridih južnoslovanskih jezikov. Če želite kakovosten in ugoden prevod, se obrnite na nas. Poskrbeli bomo, da bosta tako slovensko-hrvaški kot hrvaško-slovenski prevod presegla vaša pričakovanja.

Alkemist | Hrvaško-slovenski in slovensko-hrvaški prevod - povezave do naše spletne strani: