Lektoriranje besedil - prevajalska agencija Alkemist

Lektoriranje besedil vseh vrst, od diplomskih nalog do najzahtevnejših strokovnih besedil. Poglejte si tudi povezavo: lektoriranje - cenik, kjer si lahko ogledate cene posameznih storitev.

Natančnost in slogovna ustreznost

Lektoriranje besedil glede na naše izkušnje zahteva natančnost in slogovno ustreznost. Za kakovostno opravljeno delo je najbolj ustrezno, če tekst lektorirajo naravni prevajalci - naravni govorci, katerih materni jezik je jezik prevoda. Prevajanje in lektoriranje vaših tekstov pri prevajalski agenciji Alkemist vršijo naravni govorci z ustrezno izobrazbo jezikoslovca.

Lektor - jezikovno usposobljena oseba

Lektoriranje besedil zahteva ustrezno jezikovno usposobljeno osebo. Naši lektorji so v prvi vrsti strokovnjaki iz jezika, katerega prevajanje in lektoriranje opravljajo. Ker je pomembna tudi kulturna prilagojenost prevoda, je lektoriranje delo naravnih govorcev. To omogoča, da prevajalci kot neodvisni bralci vašega besedila v procesu lektoriranja zaznajo nepravilnosti in vas opozorijo na nejasne pomene, nasprotujoče si podatke, napake in predlagajo izboljšave. Prevajanje in lektoriranje v sodelovanju s pristnimi naravnimi govorci in jezikovnimi strokovnjaki je v vseh pogledih dovršeno. Oglejte si tudi cenik za lektoriranje na naši spletni strani, kjer se lahko informirate o cenah.

Lektoriranje in prevajanje - kontaktirajte nas za informativno ponudbo

Lektoriranje besedil zagotavlja natančna in slogovno ustrezna besedila, za katere poskrbijo naši strokovno usposobljeni prevajalci in naravni govorci, ki opravijo prevajanje in lektoriranje. Cenik prevajanja in lektoriranja vas bo informiral o cenah prevajalskega podjetja Alkemist. V primeru, da želite pri nas naročiti prevod besedila, je pregled slovnične in slogovne pravilnosti vključeno v ceno prevoda. Sicer pa ceno prilagodimo jeziku lekture, obsegu teksta in potrebam naročnika.

Alkemist - povezave do naše spletne strani: