Konsekutivno prevajanje - tolmačenje s časovnim zamikom

Pri tolmačenju gre za to, da se pomen besedila ustno prenese iz izvirnega v ciljni jezik. Poznamo simultano in konsekutivno tolmačenje. Glavna razlika med njima je, da se pri simultanem prevajanju prevodi podajajo sproti, konsekutivno prevajanje pa je način, kjer se prevodi podajajo po majhnem časovnem zamiku.

Kako poteka konsekutivno prevajanje?

Konsekutivno prevajanje poteka tako, da govornik pove določeno besedilo, nato pa naredi premor. Zatem nastopi tolmač, ki prevede povedano, temu pa zopet sledi govornik. Za simultano prevajanje sta največkrat potrebna vsaj dva prevajalca oz. tolmača, za konsekutivno pa je običajno dovolj en. Konsekutivno prevajanje največkrat poteka na raznih mednarodnih srečanjih, konferencah, simpozijih, na srečanjih s poslovnimi partnerji itd.


Prevajalska agencija Alkemist - izobraženi in izkušeni prevajalci

V prevajalski agenciji Alkemist delajo le dobro usposobljeni, izobraženi in izkušeni prevajalci. Tako vam v naši prevajalski agenciji nudimo tolmačenje, tako simultano kot konsekutivno, najrazličnejših svetovnih jezikov. Cena za simultano in konsekutivno prevajanje je izredno konkurenčna, zagotavljamo pa vam vrhunsko, strokovno in brezhibno tolmačenje.

Prevajalska agencija Alkemist že od nekdaj stremi k visoki kakovosti, zato so naši prevajalci ne le ustrezno izobraženi in izkušeni, temveč imajo tudi druge odlike. Kratkoročni spomin, odločnost pri javnem nastopanju ter izjemne retorične sposobnosti so le nekatere izmed lastnosti, s katerimi naši prevajalci nimajo nikakršnih težav.

Vabimo vas, da si vse podrobnosti o konsekutivnem tolmačenju preberete na naši spletni strani.