Konsekutivno tolmačenje ali prevajanje

Konsekutivno tolmačenje je vrsta tolmačenja, pri kateri tolmač govorca prevaja šele, ko ta preneha govoriti. Konsekutivno in simultano prevajanje se močno razlikujeta med seboj.

Konsekutivno in simultano tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje pomeni, da tolmač in govorec govorita izmenično in ne istočasno kot pri simultanem tolmačenju. Tolmač običajno stoji ali sedi poleg govorca ter izvaja konsekutivno prevajanje. Ko gre za simultano prevajanje, tolmač sedi v kabini in po brezžičnih slušalkah govorčeve besede sočasno prevaja poslušalcem.

Konsekutivno tolmačenje - kdaj je potrebno oz. primerno

Konsekutivno prevajanje je primernejše za krajše dogodke, ker se predvideni čas zaradi izmenjave med govorcem in tolmačem podaljša za dvakrat. Za kakovostno opravljeno delo je potrebna usklajenost tolmača in govorca, saj je količina informacij posredovana naenkrat. Konsekutivno tolmačenje je zelo natančna oblika tolmačenja, zato se najpogosteje uporablja na medicinskem in pravnem področju. Konsekutivno prevajanje se uporablja takrat, ko je kakovost prevoda izjemnega pomena (postavljanje diagnoze, sodna pričevanja itd.).

Sodno tolmačenje opravi sodni tolmač

Konsekutivno tolmačenje na sodišču opravlja sodni tolmač, zato to obliko tolmačenja imenujemo tudi sodno tolmačenje. Ker se konsekutivno obliko tolmačenja uporablja na področjih, kjer bi bila najmanjša napaka lahko usodna, je nujno, da tolmač pri posredovanju povedanega zagotavlja točnost, zaupnost in nepristranskost.