Kako se pripraviti na prevajanje knjig

Prevajanje knjig je umetnost, ki vključuje prenos knjižnih del, kot so romani, kratke zgodbe, novele, dramska besedila, stripi, pa tudi strokovna in ozko usmerjena besedila iz enega jezika ter kulture, v drugega. Brez knjig in njihovih prevodov, ki so pomagali deliti znanje, se človeška misel ne bi mogla tako razvijati, prikrajšana bi bila za dela svetovne literature z Biblijo, Shakespearom, Alighierijem in Tolstojem na čelu, pa velikih mislecev, filozofov in znanstvenikov, ki so močno pripomogli k vsesplošnemu napredku človeštva. Brez knjig in njihovih prevodov, bi bila človeška misel ohromela.

Tako kot literatura pozna svoje zakonitosti in žanre, mora tudi dober prevajalec slediti določenim normativom. Kako se torej pripraviti na prevajanje knjig?

Prevajalec naj bo strasten bralec v vseh jezikih, ki jih razume in prevaja

Prevajanje knjig zahteva poglobljeno branje in razumevanje besedila. Prevajalec mora imeti rad literaturo, žanre in dela, ki jih prevaja. Razvijati mora odnos z jezikom, kulturo, mislimi ter sporočilom knjige, pri tem pa nenehno spremljati razvoj jezika. Zavedati se mora, da je jezik živ in spremenljiv, da iz dneva v dan nastajajo nove besede, stare pa dobivajo nove pomene.

Za prevajanje knjig je potrebo razviti pisne sposobnosti v maternem jeziku

Večina literarnih prevajalcev prevajanje knjig opravljajo v svojem maternem jeziku, torej v jeziku, v katerem se lahko tudi najbolje izražajo. Dober prevajalec se mora zavedati, da pri prenosu knjižnih del ne prevaja zgolj knjige, marveč jo ob enem tudi piše. Če torej želi dramsko delo prevesti, mora najprej vedeti, kako ga napisati. Priporočljivo je, da literarni prevajalec čim več časa nameni pisanju v maternem jeziku ter tako razvija svoje pisne sposobnosti.

Na prevajalski proces se je potrebno ustrezno pripraviti

Avtorjevo knjižno delo vselej predstavlja segment njega, njegovih misli, znanj in idej. Da bi prevajalec v tuj jezik lahko uspešno prenesel obravnavano besedilo, mora podrobno spoznati osebo izza besed. Za uspešno prevajanje knjig se mora tako vprašati ključna vprašanja, kot so od kod izvira avtor, kje in kdaj je bilo delo napisano, kaj se je v tem trenutku dogajalo z avtorjem itd.

Zavedati se je potrebno, da noben prevod ni popoln

V trenutku, ko je prevajalec prevedel prvo poved, je posegel v avtorstvo in izvirnik. Njegova naloga je, da vsebino preoblikuje tako, kot bi bila pisana v ciljnem jeziku. Kulturni koncepti in drobci pomenov bodo s tem najverjetneje izgubljeni, a najprej se je potrebno vprašati, kdo je občinstvo, ki mu je delo namenjeno? Kako je za popolno razumevanje avtorjevih idej potrebno prilagoditi besedilo? Si je moč pomagati z opombami?

Poiščite založnika

Prevajalci, ki skrbijo za prevajanje knjig, so najpogosteje notranji sodelavci založniških hiš. Za vse nove jezikoslovce, ki bi se radi preizkusili v tovrstnem opravilu, je priporočljivo, da se povežejo z njimi. Se z njihovim delovanjem dobro seznanijo ter ponudijo vzorce svojih prevodov knjižnih del ali odlomkov.

Vaja, vaja in še enkrat vaja

Za izoblikovanje vrhunskega prevajalca, ki skrbi za prevajanje knjig, je gotovo najpomembnejša vsakodnevna vaja.