Iščemo prevajalce - zaposlimo prevajalce

Prevajalska agencija Alkemist d.o.o. je bila ustanovljena z zavedanjem, da z jezikovnim znanjem in prevajalskimi sposobnostmi pripomore k boljši komunikaciji med ljudmi. Alkemist ponuja kakovosten prevod iz nabora 110 tujih jezikov. Danes združujemo več kot 200 prevajalcev, lektorjev in tolmačev iz vsega sveta, potrebe po prevajalcih pa še naraščajo. S profesionalnim poslovnim komuniciranjem, vrhunsko kontrolo kakovosti in korektnim odnosom do naročnikov kot tudi izvajalcev, smo pridobili zaupanje že več tisočih strank.

Prevajalske storitve v prevajalski agenciji Alkemist

Ponujamo kakovostne prevajalske storitve: pisni prevodi, sodno overjeni prevodi, lektoriranje, simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje. Nudimo tudi lokalizacijo spletnih strani, programske opreme in dokumentacije ter pripravo za tisk. Ker zagotavljamo hitre prevajalske storitve, s povpraševanjem rastejo tudi potrebe po prevajalcih.

Trenutne potrebe po prevajalcih - zaposlimo prevajalce

Odpiranje držav v svet, rast mednarodnega gospodarstva in povečana mobilnost državljanov povečuje potrebe po prevajalcih. Naše poslanstvo je naročnikom zagotavljati kakovostne prevode po ugodnih cenah in v dogovorjenih rokih. Da lahko zagotavljamo dobre prevode v kratkih rokih, mora biti na voljo dovolj prevajalcev. Potrebe po prevajalcih z rastjo povpraševanja konstantno naraščajo.

Zaposlimo prevajalce - redno, honorarno ali študentsko delo

Iščemo prevajalce za redno, honorarno ali študentsko delo. Iščemo prevajalce za različne jezikovne kombinacije, za prevode poljudnih in strokovnih besedil, ki bodo svoje delo opravljali kakovostno, zanesljivo in odgovorno. Zaposlimo prevajalce s profesionalnimi izkušnjami za dolgoročno sodelovanje na prevajalskih projektih.


Iščemo prevajalce, ki imajo:

  • vsaj dve leti profesionalnih izkušenj
  • univerzitetno izobrazbo prevajalske smeri ali mednarodno priznano diplomo
  • priporočila
  • se strinjajo s pogoji zapisanimi v Pravilniku sodelovanja

Zaposlimo pa tudi prevajalce, ki morebiti ne izpolnjujejo vseh navedenih pogojev, a se odlično odrežejo na našem preizkusu kakovosti. Možnost sodelovanja nudimo ambicioznim začetnikom, ki so obetavni, željni izkušenj ter so pripravljeni na učenje in izzive resnega dela. Zagotavljamo jasna navodila, razumne roke za oddajo in redno plačilo. Za reševanje morebitnih nejasnosti ali tehničnih težav smo vedno na voljo.

Alkemist | Potrebe po prevajalcih, iščemo prevajalce, zaposlimo prevajalce - povezave do naše spletne strani: