Sodno prevajanje besedil v prevajalski agenciji Alkemist

Sodno prevajanje besedil se nanaša na prevajanje raznovrstnih besedil na področju prava. Ker je pravo odvisno od kulture in ostalih dejavnikov, prevajanje še zdaleč ni enostavna naloga. Alkemist d.o.o. smo poklicna prevajalska agencija, specializirana za prevajanje pravnih besedil, kot so pravni dokumenti in znanstveni spisi. Zavedamo se resnosti in odgovornosti našega dela, saj se lahko za napačno naročeno prevajanje privede do večjih tožb in izgub denarja.


Za prevajanje pravnih besedil se morajo naši prevajalci skoncentrirati na naslednje. Pravni sistem izhodiščnega besedila je za prevajanje strukturiran tako, da ustreza odražanju v pravnem jeziku. Podobno velja za ciljno besedilo, katerega prevodi morajo biti v skladu z drugimi pravnimi sistemi v matičnem jeziku.


Bistveno za sodno prevajanje besedil je, da se zagotovi natančno ujemanje teh pravic in dolžnosti tako v izvornem besedilu kot tudi v prevodu. Sodni prevod bo olajšal vaše razumevanje teksta. Pravno prevajanje besedil lahko vključuje tudi potrdila o natančnosti, ustanovitvi, morebitnem priseljevanju, dokumentih, ... Na vas zavisi odločitev, ki se nanaša na želeno sodno prevajanje in cenik, ki je temu primeren.

Kakovostni prevodi in prevajanje besedil

Pri prevajanju je možno, da jezikovne strukture v izvirnem jeziku nimajo nobene neposredno enakovredne strukture v ciljnem jeziku. Zato je pomembno, da se prevodi ravnajo po določenih standardih jezikove, socialne ali kulturne enakovrednosti jezika v izvornem besedilu. Ti kakovostni standardi ustrezajo različnim načelom, ki so opredeljeni kot različni pristopi k prevajanju v teoriji za sodno prevajanje besedil. Vsak od standardov postavlja določene prednosti med elementi prevodov. Tako se naši prevodi ne bi smeli zamenjevati z različnimi pristopi k teoriji prevajanja. Prvi so standardi, ki jih uporabljajo prevajalci vsakodnevno, medtem ko je uporaba drugih le za različne paradigme, ki se uporabljajo pri razvoju teorije, potrebne za kakovostno prevajanje pravnih besedil.


Obstaja zmeda med imeni nekaterih prevajalskih standardov, uporabljenih v pravni praksi. Ni veliko odvetnikov, ki so seznanjeni z ustrezno terminologijo. Tako se naši prevajalci pravnih besedil pogosto za sodno prevajanje besedil posvetujejo z zakonodajo slovarjev, zlasti dvojezičnih slovarjev prava. Pri tem se ne pustijo zmesti nekaterim dvojezičnim pravnim slovarjem slabše kakovosti. Za takšno prevajanje sta tako cenik kot tudi pravilna uporaba pravnih slovarjev bistvenega pomena.


Poleg terminološke praznine se lahko prevodi s strani kvalitetnega prevajalca osredotočijo na naslednji vidik. Tekstovni konvencij mora biti v izvirnem jeziku, ki je pogosto odvisen od kulture in ne ustreza konvencijam v ciljni kulturi.

Prevajanje pravnih besedil - cenik

Če še vedno izbirate med različnimi storitvami, ki zadevajo sodno prevajanje, je na vas zadnja odločitev, da temu naredite konec. Od vas je odvisna odločitev, ki se nanaša na izbrano prevajanje in cenik, ki je temu primeren. Pri izbiri podjetja za sodno prevajanje besedil morate upoštevati potrebe prevajanja kot tudi vaše želje. Pri tem morate biti pripravljeni vašo denarnico narediti nekoliko lažjo. Podrobnosti sodnega prevajanja in cenik so vam skupaj dostopni na spletni strani prevajalske agencije Alkemist d.o.o.