Sodni prevajalci za sodno prevajanje oz. tolmačenje

Sodni prevajalec ali sodno zapriseženi prevajalec je prevajalec, specializiran za področje sodnega prevajanja, ki poteka v tujem jeziku, torej v jeziku, ki ni uradni jezik sodišča. Imenovan je za neomejen čas ter ima pravico in dolžnost, da na zahtevo sodišča tolmači oziroma prevaja listine, ki zahtevajo sodno overitev. Sodne prevajalce imenuje Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem pravilniku o sodnih tolmačih ter v skladu z Zakonom o sodiščih, njihove storitve prevajanja pa so potrebne pri vseh uradnih zadevah.

Sodno tolmačenje

Sodni prevajalecSodno tolmačenje je zahtevno in naporno delo, ki potrebuje nenehno prakso, izobraževanje in nadgrajevanje znanja. Sodno prevajanje zahteva upoštevanje veliko dodatnih stvari, saj pridobljena formalna izobrazba ni dovolj. Lastnosti, ki jih morajo imeti sodni prevajalci, so splošna razgledanost, trdni temelji znanja, neprestano učenje, zvedavost, želja po védenju ter vrhunsko poznavanje jezikov. Sodni prevajalec mora ob izjemnem jezikoslovnem znanju poznati tudi široko pravno in gospodarsko terminologijo, zakone, odredbe in statute ter mora svoja znanja vse življenje dopolnjevati. Ker se tega zavedamo, so sodni prevajalci pri Alkemistu skrbno izbrani in zagotavljajo sodno tolmačenje visoke kakovosti. Naš cilj je postati vodilni ponudnik prevajalskih storitev v Evropi in zagotavljati kakovost, natančnost, hitrost in ustrežljivost. Vsi naši sodno zapriseženi prevajalci imajo poglobljeno znanje jezika, pravne in gospodarske terminologije ter številne izkušnje, saj ničesar ne prepuščamo ugibanju ali nejasnostim. Naš cilj je zagotoviti strokovne prevode, pa naj gre za splošno prevajanje ali sodno tolmačenje.

Kdaj potrebujemo sodnega prevajalca oziroma sodno prevajanje?

Sodni prevajalci so jezikoslovci in hkratni strokovnjaki na področju prava ter so tako nepogrešljiv del vsakega mednarodnega podjetja. Usposobljen sodno zaprisežen prevajalec je ključnega pomena za podjetja, ki sklepajo posle s tujimi partnerji. Sodno zaprisežen prevajalec se ukvarja s prevodi občutljivih pravnih listin, ki zahtevajo tudi pravno veljavo.

Pri prevajalski agenciji Alkemist se ukvarjamo s sodnim prevajanjem:

 • pogodb
 • zakonov in pravnih dokumentov, ki potrebujejo sodnega prevajalca
 • s sodnim prevajanjem certifikatov
 • osebnih dokumentov
 • diplom, potrdil, spričeval
 • izpiskov iz registrov
 • pooblastil, ki zahtevajo sodno tolmačenje
 • strokovnih člankov, konferenčnih govorov
 • s sodnim prevajanjem policijskih in drugih poročil
 • zdravniških izvidov
 • tehničnih materialov in navodil za uporabo terminologij
 • drugih dokumentov za poslovne in zasebne namene

Pri prevajalski agenciji Alkemist poskrbimo še za pravočasno in strokovno sodno tolmačenje izpiskov iz registrov podjetij, računovodskih izkazov in bilanc, računov, certifikatov, revizijskih poročil, statutov podjetja, potrdil o nadzoru kakovosti izdelkov, varnostna potrdila ter za vso drugo dokumentacijo, ki zahteva sodno zapriseženega prevajalca.


Po potrebi smo vam na voljo tudi ob nedeljah in praznikih!

Prevajalska agencija Alkemist | Sodni prevajalci, sodni prevajalec, sodno prevajanje, sodno tolmačenje, sodno zapriseženi prevajalci - povezave do naše spletne strani: