Cena zelene strehe je bistveno nižja, kot si marsikdo misli


Cena zelene strehe je zaradi uspešnih marketinških prijemov nekaterih ponudnikov sistemov na slovenskem trgu lahko zelo visoka. Zelo pomembno je, kakšen detajl zelene strehe izberete. Če se odločite ekstenzivno zeleno streho v obliki tepiha sedumov, se vam utegne zgoditi, da boste ponudniku sistema za tepihe sedumov plačali celo premoženje, če je strešna površina, katero nameravate ozeleniti, velika. Poleg tega ima tepih sedumov celo vrsto pomanjkljivosti: med drugim so rastline tam bistveno bolj občutljive za težke vremenske pogoje.

ZELENE STREHE SO V SLOVENIJI VEDNO BOLJ POGOSTE


Cena zelene strehe je nižja kljub temu, da je sistem boljši

Če pa se odločite za gradnjo zelene strehe s pomočjo potaknjencev sedumov, ki je sistem, ki je v modernem gradbeništvu najstarejši in je hkrati tudi edini sistem, ki ga v naravi uporabljajo rastline, bo cena zelene strehe lahko bistveno nižja - nekateri bi dejali, da celo smešno nizka. Zanimivo je to, da je v tem primeru cenejši sistem boljši, saj bodo sedumi na vaši strehi močnejši in bolj odporni v primeru zaostrenih vremenskih pogojev. Sistem potaknjencev je namreč takšen, da rastline zrastejo na vaši strehi, zaradi česar bodo okolju bolj prilagojene in jim ne bo treba preživljati nobenega šoka med gradnjo zelene strehe, kot se to dogaja pri tepihu, ko jih nasilno iztrgajo iz okolja, v katerem so zrasle in jih preselijo v kraj z drugačnimi naravnimi zakonitostmi.

Nizka cena zelenih streh


Gradnja zelene strehe, ki je prijazna do rastlin in naročnikov

Gradnja zelene strehe pri nas je vsestransko ugodna. Cena zelene strehe, ki jo boste plačali pri nas, je najugodnejša, ker uporabljamo sistem, ki je najcenejši. Hkrati pa je sistem potaknjencev sedumov tudi najboljši oziroma najbolj optimalen, saj je kopiran iz narave: nastal je ob opazovanju uspešnega razmnoževanja rastlin v naravi. Vedno skrbimo za to, da so detajli zelene strehe prilagojeni objektu naročnika. Glede na mikrogeografske posebnosti okolja, v katerem se objekt nahaja, prilagodimo tudi sestavo zelene strehe. Za nas je namreč zelo pomembno, da bo imelo rastje kar najprimernejše pogoje, saj je uspeh rastlin neločljivo povezan tudi z zadovoljstvom naročnika.


Cena zelene strehe ni naša edina prednost

Ob tem, da vedno poskrbimo za ugodno ceno zelene strehe in najboljše pogoje za rastline, se odlikujemo tudi po strokovnem znanju ne le na področju, ki ga pokrivamo, ampak tudi na področjih, ki so z našo dejavnostjo povezana. Sestava zelene strehe je seveda pomembna, vendar je pomembno tudi to, da je usklajena z drugimi deli oziroma materiali, ki so v okviru gradnje objekta prav tako pomembni.

Detajli pri gradnji zelene strehe


Gradnja zelene strehe z nami je zgodba o uspehu

Naša največja prednost je to, da se v teoriji in v praksi spoznamo tudi na dejavnosti krovstva, kleparstva, tesarstva in zidarstva, četudi teh dejavnosti ne izvajamo. Zato se lahko namesto vas usklajujemo z drugimi mojstri in jim predlagamo rešitve, ki bodo idealne tako z njihovega kot našega vidika. Menimo, da je tovrsten celovit pristop zelo pomemben, saj omogoča, da se v okviru gradbenega procesa izvajalci izognejo številnim napakam. Pomemben dejavnik je denimo gotovo hidroizolacija zelene strehe, saj je ta ključna, da bo zagotovljena tesnost in s tem onemogočeno zamakanje v objekt. Pri tem je pomembno, da je hidroizolacija zelene strehe položena dovolj visoko in da je odporna proti koreninam. Številni investitorji se namreč bojijo korenin rastja na strehi, ker mislijo, da obstaja nevarnost preboja. Ta nevarnost v teoriji sicer obstaja, vendar se temu na strokoven način lahko z lahkoto izognemo, če ima izvajalec potrebno znanje, da to strokovno uredi.