Zelena streha in njena sestava se močno razlikujeta glede na rastline

Sestava zelene strehe je vedno ključna pri izdelavi zelene strehe. Različne rastline zelene strehe namreč potrebujejo različne pogoje za optimalno uspevanje. Res je treba poskrbeti, da detajl zelene strehe ni zastavljen tako, da bi bila rastna podlaga preveč kvalitetna, saj slovensko reklo »od viška ne boli glava« v tem primeru nikakor ne drži.

Sestava zelene strehe naj bo optimalna

Ekstenzivna ozelenitev je tista, pri kateri preveč bogato zastavljena podlaga doseže diametralno nasproten učinek, kot bi pričakoval vrtnar, ki je vajen dela z intenzivnimi rastlinami, kjer podlaga ni nikoli preveč dobra. Če pri gradnji zelene strehe pretiravamo z debelino ali kvaliteto rastnega substrata, se namreč zagotovo zgodi, da imamo velike težave s pleveli. V skrajnih primerih lahko pleveli ekstenzivno ozelenitev celo izničijo, ker intenzivne rastline izvirnim rastlinam enostavno poberejo vse hranljive snovi in jih v primeru, da plevelov pogosto ne odstranjujemo, enostavno prekrijejo in v končni fazi zamorijo.

zelena streha sestava

Zelena streha in njena sestava sta delo za strokovnjake

To, kar smo opisali zgoraj, je le ena od posebnosti pri izdelavi zelene strehe. Navidezno je gradnja zelene strehe enostavna. Toda v resnici ni tako. Na strehi so pogoji dosti hujši in zahtevnejši kot na zemlji. Rastline, ki rastejo na zemlji imajo v spodnjih plasteh zemljišča, ki za samo rast navidezno niso pomembni, močno zaledje. To zaledje med drugim omogoča drenažo na eni strani in oskrbo z vlago na drugi strani. V primeru velikih padavin bo na večini zemljišč voda običajno brez težav odtekla v globine. In ko bo poleti zelo sušno in brez padavin, bo v nočnem času, ko je temperatura najnižja, iz zemeljskih globin prišlo nekaj vlage, katero bodo korenine rastja s hvaležnostjo sprejele. V primeru rastlin zelene strehe pa seveda ni tako. Pod običajno razmeroma tankim slojem rastnega substrata so sloji toplotne in protikoreninske hidroizolacije, v katero korenine seveda nimajo dostopa. Tako da tu rastline nimajo zaledja. Kdor opravlja izdelavo zelene strehe, mora vse to pri zasnovi upoštevati in sestavo zelene strehe ustrezno prilagoditi.

Izdelava zelene strehe, s katero dosežen najboljši učinek

Če boste sestavo zelene strehe zaupali nam, boste s končnim rezultatom zadovoljni. Vedno namreč poskrbimo za to, da uporabimo ustrezne mešanice rastnih materialov, ki omogočajo rastlinam primerno rastišče. Vemo, da je zlata sredina tista, katere se je potrebno držati, zato ne pretiravamo z bogatim rastiščem, medtem ko na drugi strani tudi pazimo na to, da zemljina ni preveč siromašna. Mešanice vedno prilagodimo tistemu rastju, katerega ste si izbrali za vašo streho. Pri svojem delu nikoli ne improviziramo, ampak vedno poskrbimo za sestavo zelene strehe, ki je v skladu s stroko. To je zelo pomembno, saj se na ta način doseže najboljši učinek in omogoči zadovoljstvo investitorjev.

izdelava zelene strehe

Izdelava zelene strehe v kombinaciji z drugimi krovskimi deli

Na trgu je veliko izvajalcev, ki se ukvarjajo z zelenimi strehami. Včasih so to krovci in včasih klasični vrtnarji, ki ozelenjujejo tudi okolico vašega doma. V našem primeru pa je drugače, saj nismo ne klasični krovci, ne klasični vrtnarji. Smo specialisti, ki se ukvarjamo zgolj z izvedbo zelene strehe. To je prednost, saj nam naša ozka specializacija omogoča, da se našemu delu še posebej natančno posvetimo in preučujemo stroko na tem ozkem področju. Na drugi strani imamo tudi bogato teoretično znanje v povezavi z drugimi krovskimi deli. To nam omogoča, da lahko svetujemo in delujemo povezovalno z drugimi izvajalci, kar še posebej cenijo naše stranke, ki so privatni investitorji.