Zelena streha z detajlom, ki bo za obstoječe razmere najbolj primeren

Detajl zelene strehe in izdelava zelene strehe pogosto burita duhove na številnih slovenskih gradbiščih. Ekstenzivna zazelenitev in pohodna zelena streha imata v Sloveniji svojo domovinsko pravico vendarle šele dobrih deset let. Zato se pri projektiranju in na žalost tudi izvedbi še vedno pojavljajo številne napake, zaradi katerih so slabe volje investitorji in gradbeniki, ekstenzivne zelene strehe pa se prijema neupravičena slaba reklama. Da bi vse to preprečili, je potrebno, da poskrbite za profesionalno izdelavo zelene strehe. Pravi izvajalec bo predlagal najboljši možen detajl zelene strehe za mikrogeografsko okolje, v katerem se vaš objekt nahaja. Najbolje je, da tisti, ki se z delom preživljajo, tudi stojijo za svojim delom, zato kaže njihov predlog upoštevati, ker je dobronameren, saj dobri izvajalci ščitijo svoje delo, ker so oni zadnji, ki bi si na objektu želeli kakršnih koli težav.

PREDNOSTI ZELENE STREHE

Detajl zelene strehe se razlikuje glede na tip ozelenitve

Detajl zelene strehe seveda ni enak na vsaki strehi. Tu ne gre le za razliko v mikrogeografskem okolju, ampak tudi za razliko med tipom vegetacije, za katerega ste se odločili. Če imate opravka z ekstenzivno zazelenitvijo, boste potrebovali pusto podlago relativno majhne debeline, saj je to tip podlage, ki je za ekstenzivno zeleno streho idealen. Na drugi strani pa pohodna zelena streha potrebuje bistveno večje debeline rastnega substrata, ki mora biti tudi bistveno bolj bogat kot v prejšnjem primeru. Tu gre običajno za travnate površine ali pa celo male strešne vrtove, ki vključujejo drevesa in raznolike grmovnice.

Detalji pri izdelavi zelene strehe

Izdelava zelene strehe mora biti optimalna

Izdelava zelene strehe je seveda ključna za njen uspeh. Kot pri vsakem drugem delu v gradbeništvu tudi tu potrebujete mojstra, ki bo svoje delo opravil brez napak oziroma popolno. Eden največjih mitov v slovenskem gradbeništvu je to, da je dobro, da vsa krovska dela in zeleno streho prevzame en izvajalec. Filozofija, ki se za tem skriva, je v tem, da bi se dva izvajalca lahko izgovarjala drug na drugega, če bi prišlo do preboja na strehi. Argument je iz trte zvit, saj se pri vsakem zamakanju strehe vedno izkaže, zakaj je do preboja prišlo. Na drugi strani pa je preboj hidroizolacije le redko kriv za zamakanje v objekt, ker je v največ primerih to posledica slabega dela krovca. Ob tem je treba poudariti, da se na strehah pogosto znajdejo tudi strojniki, ki montirajo klimate, ali pa celo fasaderji, ki na izolacijo postavljajo gradbene odre, tako da je strešni vrtnar s svojim delom še najmanjša grožnja tesnosti strehe.

Izdelava zelene strehe s strani specialista je bolj varna

Če se boste odločili, da bo za detajl zelene strehe in vse v povezavi s tem poskrbel specialist - torej tisti, ki se v gradbeništvu ukvarja izključno s to dejavnostjo, boste pridobili veliko. Tisti, ki izvajajo več del, vedno niso najboljši v vseh teh delih. To sicer ni pravilo, se pa pogosto dogaja. Zato vam priporočamo, da se v tej smeri specializiranih krovcev in izolaterjev izogibate. Na drugi strani se vsekakor izogibajte zidarjev oziroma splošnih gradbenikov - po naših izkušnjah je njihovo znanje o zelenih strehah še najšibkejše. Tudi redki splošni vrtnarji vedo dovolj, da bi si upali svojo dejavnost opraviti na strehi. Tu so namreč zakonitosti življenja rastlin bistveno drugačne, kot so na tleh.

ZELENE STREHE Z NAJBOLJŠIMI RASTLINAMI

Zelena streha in njen detajl na najvišji možni ravni

V našem podjetju smo specializirani za ozelenitve streh. Delamo v skladu z nemškimi sistemi, ki so na tem področju najstarejši, najbolj preizkušeni in najbolj zanesljivi. Na drugi strani pa se teoretično odlično spoznamo tudi na vsa druga krovska dela na ravnih strehah, tako da smo lahko, če imate takšne potrebe, tudi v vlogi povezovalca del na strehi.

Izdelava ekstenzivne zelene strehe