Zelene strehe je potrebno izdelati strokovno

Zelene strehe so češnja na smetanovi torti modernega gradbeništva. V času, ko se ljudje zapiramo v čedalje bolj izolirana in nepredušna bivališča, je pravo olajšanje, ko nam zelena streha omogoči vnos pristne narave v naše domove. Zato ni nič nenavadnega, da so zelene strehe v Sloveniji čedalje bolj popularne. Da pa bi bile zelene strehe polno funkcionalne, je zelo pomembno, da je izdelava zelene strehe opravljena na visokem strokovnem nivoju. Zelene ravne strehe namreč mogoče izgledajo enostavne za izgradnjo, vendar zaradi najrazličnejših dejavnikov v resnici ni tako. Še posebej občutljiva je ekstenzivna zazelenitev, ki je najbolj priljubljena zaradi najnižjih stroškov izdelave in njenih številnih prednosti.

Zelene strehe

Zelene strehe uspevajo v zelo zahtevnih razmerah

Zelene strehe so kraji, kjer so življenjski pogoji zaostreni in zelo težki. Na strehi so namreč viri preživetja omejeni. Poleg tega so strešne površine izpostavljene vremenskim vplivom, ki vključujejo velike temperaturne spremembe med dnevom in nočjo ter med poletjem in zimo, močne vetrove, veliko vročino, silovite padavine in podobno. Na tleh je za rastline lažje, saj je le malo površin, ki so naravnim elementom tako zelo izpostavljene, kot je to na strehah. Zato je pomembno, da je izdelava zelene strehe takšna, da predvidi vse črne scenarije, katerim so lahko v dolgih desetletjih svojega življenja izpostavljene zelene ravne strehe. Dodatna težava je tudi to, da gradnja zahteva ekonomičnost, zato denimo debelina rastlinskega substrata ne more biti maksimalna, včasih pa zaradi različnih dejavnikov, kot so na primer statične zahteve in z njimi povezana obtežitev, zgolj minimalna.

Zelena streha

Izdelava zelene strehe mora biti popolna

Spričo povedanega je odveč poudarjati, kako pomembno je, da so zelene strehe izdelane v skladu s strokovnimi smernicami. Substrata za rastline mora biti ravno prav. Če ga je premalo, rastje ne more optimalno uspevati. Če ga je preveč, so stroški izgradnje neupravičeno veliki in poleg tega lahko pride tudi do pretiranega zaraščanja plevelov. Glede na to, da so zelene strehe v Sloveniji aktualne šele poldrugo desetletje (v zahodni Evropi je ta doba dolga že skoraj polnih šest desetletij), in glede na to, da se pri novih zadevah kaj hitro zgodi, da so lahko neupravičeno »obsojene« kot nekaj ne najboljšega, se nam zdi zelo pomembno, da vsi, ki si želijo strešni vrt, poskrbijo za njegovo ustrezno izvedbo. Tako bodo zadovoljni sami, hkrati pa bodo z dobro reklamo omogočili, da se ta odlična pridobitev v gradbeništvu hitreje širi po naši domovini.

Zelene strehe pridejo na vrsto šele po ustrezni pripravi

Preden pride na vrsto ozelenjevanje, je potrebno strešno površino ustrezno pripraviti. Pri tem je eden najpomembnejših elementov položitev ustrezne hidroizolacije zelene strehe. Ta je ključna za to, da v naš objekt ne vdre voda. Toda potencialna težava so tudi korenine rastlin, ki bi normalne hidroizolacijske membrane lahko prevrtale. Zato je ključnega pomena, da je hidroizolacija zelene strehe odporna proti koreninam.

Preberite si več o prednostih, ki jih prinašajo zelene strehe

Izdelava zelene strehe na najvišjem strokovnem nivoju

V našem podjetju se zavedamo, da je zelo pomembno, da je ozelenitev strešnih površin izvedena na najvišjem možnem nivoju. Ker smo specializirani za izdelavo zelene strehe, kar pomeni, da je to naša edina dejavnost, lahko področje zelenih streh strokovno temeljito spremljamo. Na podlagi bogatega znanja in izkušenj se lahko prilagajamo posameznim lokacijam objektov naših naročnikov, kar je pomembno, saj je naša država kljub svoji majhnosti geografsko, podnebno in vremensko zelo raznolika.