Zelene strehe: previdnost pri sestavi in izvedbi ni odveč!

Zelene strehe v gradbeništvu pomeni strešno površino, na kateri rastejo rastline. Ker je zelena streha bolj prisotna v Sloveniji šele dobro desetletje, zelena streha in njena sestava še danes burita duhove med projektanti, gradbenimi nadzorniki in investitorji. Tudi izvajalci zelene strehe so pogosto uganka, saj gradbincem še danes ni najbolj jasno, ali za izdelavo zelene strehe angažirati krovca, vrtnarja ali specialista, ki se ukvarja samo s to dejavnostjo.

Zelene strehe so si lahko zelo različne

Poznamo zelene ravne in poševne strehe. Na drugi strani ima lahko zelena streha sestavo, ki je ekstenzivna, polintenzivna ali intenzivna. Pri prvi opciji gre za nizko rastje, trajnice, ki jih ni treba kositi. Pri drugi opciji gre za travo in pri tretji za grmovnice in drevesa. Odveč je poudarjati, da je slednja varianta najdražja za vgradnjo in hkrati tudi najzahtevnejša za vzdrževanje. Ekstenzivna sestava zelene strehe je nepohodna, medtem ko polintenzivni in intenzivni sistemi pomenijo, da je zelena streha pohodna. Če se želimo na strešni površini rekreirati, se na njej sončiti oz. imeti tam teraso, ki jo aktivno uporabljamo, je za nas primerna kvečjemu pohodna zelena streha.

Zelena streha in njena sestava se razlikujeta glede na tip rastlinja

Zelene strehe morajo opravljati več funkcij. Gre za zaščitno (ščiti se hidroizolacija), vodozadrževalno, filtrirno, drenažno funkcijo in funkcijo rastišča.  Posamezne funkcije lahko rešimo s posameznim slojem ali pa en sloj hkrati opravlja več funkcij. V svetu je na desetine različnih sistemov zelene ravne strehe, a le redki so res kvalitetni in še manj je takih, ki so optimalni (z izrazom 'optimalno' mislimo na kombinacijo visoke funkcionalnosti in relativno nizke cene). Zato je ključnega pomena, da razmislimo, kateri bi bili optimalni izvajalci zelene strehe. Le takšni nam bodo namreč pomagali s pravo izbiro sistema in slojev. Pri nas je namreč zaradi relativno nizke starosti zelene strehe v naših krajih še vedno veliko zablod in nesporazumov glede optimalne zelene strehe in njenih izvajalcev.

Preberite si več o tipih zelenih streh

Zelene strehe naj izvajajo specialisti

V slovenskem gradbeništvu na žalost še marsikje prevladuje mišljenje, naj ozelenitev strešne površine prevzame krovec. Gre za zastarel sistem razmišljanja, ki cenovno ni najbolj ugoden. Tisti, ki ponudi najnižjo ceno krovskih del, skoraj nikoli ni najugodnejši na področju ozelenjevanja strešne površine in obratno. Zato je ekonomično in najceneje za investitorja, da ta dela razdeli. Za tem, da naj na strehi vse skupaj izvaja le eno podjetje, včasih stoji t. i. linija najmanjšega odpora, saj je v teoriji tako manj dela in usklajevanja. Toda cena izvedbe tega prihranka zaradi prej omenjenega ne upraviči. A najpogostejši razlog za izbiro enega izvajalca je neracionalen strah, da se bosta oba izvajalca izgovarjala drug na drugega, če bo slučajno prišlo do preboja hidroizolacije in puščanja strehe. V gradbeništvu zahodne Evrope takih pomislekov ni, saj so – preprosto povedano – neracionalni in kažejo na odsotnost profesionalizma in znanja v slovenskem gradbeništvu. Na Zahodu je namreč povsem normalno, da strehe ozelenjujejo t. i. strešni vrtnarji, torej specialisti, ki v bistvu počno le to.

Sestava zelene strehe v naši izvedbi bo optimalna

Ker smo specializirani za ozelenitve streh, smo v celoti predani le temu aspektu gradbeništva. Zato ga poznamo bolje kot naši konkurenti, ki se ukvarjajo tudi z drugimi gradbenimi deli, saj smo lahko maksimalno osredotočeni. Zato na tem področju poznamo stroko do obisti. Vsaki naši stranki smo se zmožni tudi maksimalno prilagoditi glede na mikroklimatske oziroma mikrogeografske značilnosti objekta, na katerem bomo izvedli strešno ozelenitev.