Zelena streha je poživitev sodobnega gradbeništva

Zelena streha je z gradbenega vidika zelo specifična, ker je živa. Zelena streha je pravzaprav del naravnega okolja. Sestava zelene strehe je iz naravnih in zdravju prijaznih materialov. Sestava zelene strehe je lahko zelo različna. Poznamo namreč intenzivno zeleno streho, kjer sadimo drevesa in grmovnice, obrnjeno zeleno streho, ki je izdelana iz XPS, ter zeleno streho s travo. Ne glede na to, kakšna je vaša zelena streha, bo zagotovo izboljšala podobo vaše stavbe, na kateri se razvija. Preden je na vrsti sestava zelene strehe, je potrebno vgraditi primerne toplotne in hidroizolacijske materiale. Še posebej je pomembno, da poskrbimo za ustrezno protikoreninsko zaščito, saj zelena streha v nobenem primeru ne sme predreti hidroizolacije.

Izvedba zelene strehe

Zelena streha sploh ni zapletena za vgradnjo

Zelena streha je za vgradnjo preprosta. Sestava zelene strehe je v bistvu nadgradnja enega od sistemov ravne strehe. Če govorimo o obrnjeni zeleni strehi, tu ne gre za izbor rastlin, kot bi bilo, če bi govorili o zeleni strehi s travo ali kakšnem drugem tipu intenzivne zelene strehe, ki vključuje grmovnice in drevesa. Pri obrnjeni zeleni strehi gre namreč za postavitev toplotnih in hidroizolacij v okviru zelene strehe. Bistvo obrnjene zelene strehe je v tem, da je toplotna izolacija, v tem primeru XPS, postavljena na hidroizolacijo, kar je v nasprotju s tako imenovano toplo oz. klasično streho. Še posebej zanimiva je zelena streha s travo, ki je na eni strani intenzivna rastlina, ki omogoča to, da je streha pohodna. Na drugi strani pa njeno vzdrževanje ni tako zahtevno, kot je to v primeru, če imamo v okviru strešnega sestava grmovnice in drevesa.

Sestava zelene strehe potrebuje strokovno obravnavo

Edino pravilno je poskrbeti za strokovno sestavo zelene strehe. Takšna zelena streha bo uspešna in bo uspevala optimalno. Za pravilno sestavo zelene strehe bo poskrbel strokovno podkovani izvajalec. Najbolje je, da angažirate podjetje, ki je za tovrstno dejavnost specializirano. Takšna zelena streha vam bo v ponos in veselje, saj bo izgledala lepo in rastla zdravo. Nobene potrebe ni, da bi vaša zelena streha nastala v lastni režiji, saj se vam ob nezadostnem oziroma pomanjkljivem in nestrokovnem znanju lahko zgodi, da boste zagrešili napake, zaradi katerih rezultat ne bo zadovoljiv.

intenzivna zelena streha

Zelena streha izgleda zelo lepo

Katerakoli sestava zelene strehe je moderna. Zelena streha je v sodobnem gradbeništvu že stalnica. Najnovejše gradbene smernice jo toplo priporočajo, saj gre za gradnjo, ki je usklajena s trajnostnim razvojem. Vsebuje naravi prijazne materiale, zato je prijazna tudi človekovemu zdravju. Z zeleno streho s travo ozelenimo del narave, ki je bil med gradnjo našega objekta uničen. Če bi vsi tako delali, bi bil naš svet bistveno bolj zelen in prijazen živim bitjem. Intenzivna zelena streha čisti zrak, saj drevesa in grmovnice proizvajajo velike količine kisika, ki ga človek nujno potrebuje za življenje. Intenzivna zelena streha v urbanih središčih zaradi velike debeline substrata absorbira dobršen del padavinskih voda. Najdebelejši strešni sestavi porabijo kar devetdeset odstotkov padavinske vode. S tem se zmanjšuje možnost poplav v urbanih središčih, kar je zelo dobro, saj smo dandanes soočeni z močnimi nevihtami, ko v kratkem času nastane zelo veliko padavinske vode.

Sestava zelene strehe naj bo najboljša

Zelena streha, ki je izvedena strokovno, je vsekakor zelo priporočljiva zaradi vrste navedenih prednosti. Če boste izbrali modro in se odločili za živo streho, ste lepo vabljeni, da se nam oglasite. Pomagali vam bomo z dodatnimi podatki o naših odličnih produktih.