Izdelava zelene strehe, ki je profesionalna ter ugodna

Izdelava zelene strehe je navidezno enostavna. Toda v resnici je izvedba zelene strehe zahtevna, če želite, da bodo rastline zelene strehe rastle uspešno. Kdorkoli se odloči, da bo ekstenzivna zelena streha krasila njegov objekt, si želi, da bi bila ozelenitev ravne strehe na najvišjem možnem estetskem nivoju. Toda to bo omogočila le strokovna izdelava zelene strehe. Če ta ni optimalna, se namreč lahko kaj hitro zgodi, da rastline zelene strehe rastejo slabo ali pa celo odmrejo. Posebno pozornost je potrebno posvetiti tudi hidroizolaciji zelene strehe. Nič namreč ne pomaga, če je izdelava zelene strehe odlična in če je ekstenzivna zelena streha zavidanja vredna, če zaradi neustrezne hidroizolacije zelene strehe v času padavin v objekt zamaka.

Izdelava zelene strehe s primernim rastiščem

Pomembno je, da je izdelava zelene strehe opravljena s pravim rastnim substratom. Tisti, ki se ukvarjajo z izvedbo zelene strehe, ljubosumno skrivajo svojo formulo substrata za ekstenzivno zeleno streho, saj je prav od substrata odvisno največ. Če je debelina substrata premajhna in če je substrat preveč pust, ekstenzivna zelena streha ne bo uspevala kakovostno. Če pa je substrat preveč bogat in če je njegova debelina prevelika, bodo rastline zelene strehe ogrožali pleveli in druge intenzivne rastline, katerih semena in trose bo na streho prinesel veter. Tu torej ne gre toliko za estetsko komponento, čeprav je seveda tudi ta pomembna, saj si nihče ne želi plevelov na strehi, ker ti skazijo estetsko vrednost ozelenitve terase. Pleveli so problematični, ker rastlinam zelene strehe odvzamejo hranila in svetlobo (ker so od njih običajno višji), kar lahko vodi v njihov počasen a zanesljiv propad. Zato je ključno, da je izdelava zelene strehe takšna, da ima ekstenzivna zelena streha kar najboljše pogoje za svoje uspevanje.

ekstenzivna zelena streha

Ekstenzivna zelena streha, izvedena s strani specialistov

Izdelava zelene strehe, ki je kakovostna, mora biti celovita. To ne pomeni, da je najbolje, da izvedbo zelene strehe nujno prevzame podjetje, ki izvaja tudi izolacije, torej krovec. Nasprotno. Gre za zastarel način razmišljanja, ki temelji na nerazumnem strahu, da je bolje, da je izvajalec strehe eden, da ne bi prišlo do preboja hidroizolacije zelene strehe in posledično do prelaganja odgovornosti s strani enega izvajalca na drugega in obratno. Strah je nerazumen, saj izdelava zelene strehe poteka tako, da tveganja preboja hidroizolacije zelene strehe skorajda ni. Na drugi strani pa v primeru, če za zeleno streho najamete specialista, pridobite strokovnjaka, ki je kar najbolj usposobljen za to, da bo vaša ekstenzivna zelena streha v končni fazi najboljši kondiciji.

Izdelava zelene strehe s celovitim pristopom

Četudi je podjetje, ki se ukvarja z izdelavo zelene strehe specializirano le za izvedbo zelene strehe in torej ne izvaja izolacij, so pravi strokovnjaki za ekstenzivno zeleno streho dobro poučeni glede izolacij, odtočnih sistemov, detajlov in vseh drugih okoliščin, ki jih morajo poznati krovci. Če za delo najamete takšnega strokovnjaka, bo lahko uspešno pripomogel k temu, da bo za izdelavo zelene strehe vse pripravljeno optimalno, kar tudi pomeni, da bo svetoval krovcu in se z njim učinkovito usklajeval.

Ekstenzivna zelena streha, ki vam bo v veselje

Naše podjetje je specializirano za izdelavo zelene strehe, kar pomeni, da se po zgledu nemških specialistov za zelene strehe ukvarjamo izključno s to dejavnostjo, v kateri smo najboljši. Seveda pa poznamo vse okoliščine, ki so pomembne za ozelenitev strehe, kar pomeni dobro poznavanje vseh vrst materialov, postopkov in detajlov, ki so sicer domena krovca. Zato vam tudi z našim svetovanjem zagotavljamo celovito in s tem varno storitev, na podlagi katere bo vaša zelena streha na koncu zgodba o uspehu.

zelena streha izvedba