Angleščina za začetnike, ki se želijo hitro učiti

Angleščina je najbolj razširjen jezik na svetu. Uporablja jo vse več ljudi, tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Učenje angleščine in učenje poslovne angleščine sta zelo podobna procesa za vse tiste, ki bi se radi novega jezika naučili iz nič ali pa bolj utrdili svoje predhodno znanje.

Med najbolj uspešne in hitre načine spada učenje angleščine v alfa stanju oziroma superlearning, ki tudi v Sloveniji spada med najbolj priznane in uspešne načine učenja. Kako se med seboj razlikujejo tečaji za angleščino in katerega boste izbrali?

Angleščina - individualni pristop

Klasična učenja angleščine vzamejo veliko časa

Angleščina vsekakor ni jezik, ki bi se ga lahko naučili v enem dnevu ali preko noči. Tečaji z imenom Angleščina za začetnike zavzemajo in predvidevajo približno osemsto šolskih ur. Na koncu je dosežen nivo B2, ki ga zahteva tudi splošna gimnazijska matura.

Če ostanemo pri šolah, je lepa primerjava tudi učenje angleščine v šolah, ki se razteza preko tisoč ur. Vsakemu začetniku je cilj najti način, ki bo v čim krajšem času pomenil čim boljše znanje tujega jezika.

Učenje poslovne angleščine in coaching

Včasih je za širjenje posla in poslovnih vez pomembno znanje katerega od tujih jezikov. Angleščina tisti, ki prvi pade na misel, saj gre za daleč najbolj mednarodno priznani jezik. Za širjenje poslovnih idej v globalnem pomenu je skoraj nujno znanje angleškega jezika.

Učenje poslovne angleščine je lahko razširjeno ali specializirano v posamezno področje poslovnega jezika. Splošna angleščina ali katera izmed drugih veja, kot so pravna, finančna, strojniška, medicinska, logistična in mnoge druge. Potek bo v vsakem primeru prilagojen vašemu znanju in zahtevam.

Za vse tiste, ki bi radi poslovno in osebno napredovali ali v večji meri vodijo manjše ter večje skupine, je tu coaching. Angleščina oziroma njeno poznavanje je bistvenega pomena pri prenašanju pomembnih sporočil, ki bi lahko drugače izgubila svoj pomen.

Učenje angleščine za začetnike

Angleščina za začetnike v hitrem načinu

Kot smo že omenili, so klasični tečaji dolgotrajni. Zaradi svoje dolžine in počasnejšega napredovanja se lahko zgodi, da učenec izgubi nekolikšen del pozornosti in intuziazma. Prav tega se je najbolje izogniti s pametno zastavljenim tečajem. Angleščina za začetnike mora vzbujati radost učenja in absolutna nujnost more postati tudi veselje do samega napredovanja in učenja.

Je sploh še kaj lepšega kot učenje nečesa, kar nam ni poznano? Stežka bi se našlo. Sam začetek tečaja se bo vedno prilagodil znanju vsakega posameznika in se kasneje po lestvici težavnosti dvigoval glede na njegovo napredovanje. Nikakor pa se ne sme predvidevati, da bodo dobri rezultati prišči tudi ob odsotnosti angažiranosti in truda. Učenje angleščine je proces, ki zajema več dejavnikov in ne le enega izmed njih.

Učenje poslovne angleščine

Učenje angleščine v alfa stanju ali superlearning

V Sloveniji je daleč najboljši način za najhitrejše rezultate prav učenje angleščine v alfa stanju. Holistični center Karnion je pravi naslov za začetnike in za vse, ki bi radi svoje znanje razširili. Z bogatimi izkušnjami, strokovnostjo in pravim pristopom (superlearningom), so pomagali do znanja že marsikomu.

Tako imenovani superlearning je kombinacija poslušanja v alfa stanju in individualnega pogovora s profesorjem. Pred samim treningom bo posameznik opravil test iz vseh področij jezika od A1 do C2 kot to veleva evropski kriterij znanja tujih jezikov. Ti kriteriji so:

  • razumevanje
  • pisanje
  • branje
  • govorjenje

Sledila bo določitev okvirne stopnje znanja in priprava programa, ki bo namenjena in prilagojena slehernemu posamezniku. Gre za precej intenziven tečaj učenja angleščine, ki kombinira poslušanje in pogovor. Učenje angleščine v alfa stanju je visoko cenjena metoda, v kateri vsebine pomnimo do štirikrat hitreje in pri tem izboljšujemo tudi dolgoročni spomin.

Skozi poslušanje bo posameznik prejel nove besede, ki jih bo lahko v pogovoru s profesorjem že uporabljal. Priporočljivo je, da se 40-urni superlearning opravi v roku dveh tednov. S tem se doseže maksimalni akumulacijski efekt pri govorjenju. Na dnevni ravni to pomeni štiri ali osem šolskih ur. S takim načinom bo vsak, ki se želi učiti, najhitreje in najbolj kakovostno dosegel želeno znanje angleščine.

Superlearning - učenje angleščine v alfa stanju