Pošlji povpraševanje

Akademija Dialogika za hitro učenje poslovne odličnosti

Dialogika je učni program holističnega centra Karnion, ki služi razvoju osebne in poslovne odličnosti. Program temelji na hitrem izkustvenem učenju, ki se izvaja v obliki delavnic kot samostojno delo, delo v paru ali kot skupinsko delo. Delavnice vključujejo vaje reševanja problemov, študije primerov, igre vlog, nastopov in podobno. Interaktivnost učnega programa dialogika vam zagotavlja hitro in kvalitetno učenje. Razgiban učni trening zaobjema vse sfere človeške osebnosti - čustveno, mentalno in vedenjsko - ter na ta način spodbuja celovito osebnostno rast, ki je nujno potrebna pri doseganju poslovne odličnosti.

Program za odličnost vodenja in samovodenja - dialogika vas pripelje do večje profitabilnosti in inovativnosti v podjetju. Dialogika vas nauči zdrave odgovornosti pri delu in v življenju, kar vpliva tudi na izboljšanje kvalitete vašega poslovnega komuniciranja. Poleg tega vam program posreduje tudi znanje o pomenu mentalnega treninga, ki služi krepitvi vaše sposobnosti razumevanja, motiviranja in vodenja sodelavcev.

Program dialogika se je do sedaj izvajal izključno za vodstvene skupine določene organizacije, v novi obliki pa je dostopen vsem tistim, ki jih vsebinsko zanima. Osnovni tečaj dialogike obsega 96 ur. Program za trenerje dialogike, ki ga lahko obiskujejo samo najboljši učenci osnovnega programa pa traja 350 ur.

Mentalni trening - ključ za uspešno poslovno komuniciranje in poslovno odličnost

Dialogika poudarja pomen mentalnega treninga za boljše razumevanje sebe in sodelavcev. Z izvajanjem mentalnega treninga dosežemo lažje prepoznavanje individualnih potencialov, hitro učenje pogajanja, sklepanja kompromisov in iskanja skupnih rešitev. Delavnice dialogike spodbujajo inovativnost udeležencev, redna praksa mentalnega treninga pa zagotavlja zmanjšanje stresa ob soočenju z nepredvidenimi spremembami. Vse te sposobnosti pa so bistvenega pomena za okrepitev medsebojnih odnosov in učinkovitosti poslovnega komuniciranja.

V holističnem centru Karnion vam na osnovi povpraševanja omogočamo podrobno predstavitev programa dialogika za hitro učenje poslovne odličnosti.