Učinkovito učenje - razpoznavni znak holističnega centra Karnion

Učinkovito učenje je zaščitni znak programov holističnega centra Karnion. Vsi naši programi spodbujajo ustvarjalno učenje, saj temeljijo na izkustvenem učnem pristopu, ki zaobjame vse ravni človeške osebnosti.

V naši ponudbi za celostni razvoj osebnosti nudimo tri programe:
- učinkovito in hitro učenje tujih jezikov po sistemu super učenja,
- Akademijo dialogike - jezik odgovornosti za poslovno in osebnostno rast ter
- štiriletni specialistični študij psihodinamike.

Znanstveno dokazana učinkovitost jezikovnih tečajev po metodi super učenja

Programi učenja tujih jezikov temeljijo na znanstveni metodi, ki jo je razvila agencija NASA za urjenje astronavtov. Jezikovne tečaje izvajamo v alfa stanju, oziroma v stanju maksimalne telesne sproščenosti, kar izboljša učinkovitost in hitrost pomnjenja. Trenutno izvajamo tečaje za učinkovito učenje trinajstih različnih jezikov, med katerimi so tudi Kitajščina, Latinščina in Arabščina.

Dialogika
Metodo za super učenje jezikov odlikuje izjemna učinkovitost, saj v 40 urah programa osvojite toliko elementov tujega jezika kot bi se ga po konvencionalni metodi naučili v 120 - 160 urah. Ustvarjalno jezikovno učenje združuje koristno s prijetnim: intenzivni jezikovni tečaj se namreč izvaja vzporedno s programom telesnega sproščanja. Rezultat učinkovitega super učenja se kaže v izboljšanju kapacitet vašega spomina za cca 20%, saj proces aktivira vaš dolgoročni spomin. Spremljevalni antistres program hkrati izboljša stanje vaše psihofizične kondicije in ugodno vpliva na osebnostno rast in uravnoteženost.


Program dialogika - kadrovski inženiring in osebnostna rast

Cilji naših treningov so povečanje ustvarjalnosti in samoiniciativnosti, krepitev učinkovitosti medsebojnega razumevanja ter izboljšanje spominskih kapacitet. Samoiniciativnost je rezultat celovite osebnostne rasti in uravnoteženosti. Tako stanje zavesti lahko dosežemo ali pospešimo s pomočjo Akademije dialogike, ki izvaja učinkovito ustvarjalno učenje za razvoj socialne, čustvene, osebnostne in duhovne inteligence.


Dialogika krepi naše sposobnosti za kadrovski inženiring. Učne delavnice nas naučijo hitrega prepoznavanja individualnih potencialov udeležencev ter obvladovanja stresa ob soočanju s problemi. Uspešno učenje delavnic izboljša tudi naše sposobnosti poslovnega komuniciranja in učinkovitost motiviranja in vodenja sodelavcev.