Ekstenzivna zelena streha je vsestransko koristna

Ekstenzivna zelena streha je v sodobni gradbeni dejavnosti že stalnica. Ekstenzivna zelena streha ni le lepa z estetskega vidika. Prinaša tudi veliko koristi. Marsikje na zahodu jo z zakonom predpisujejo, da bi po končani gradnji spet vzpostavili del zelenic, ki so bile med gradnjo uničene. Izvedba zelene strehe je v sodobnem svetu, ko vse več gradimo in krčimo zelene površine, nuja. Ne nazadnje so rastline tiste, ki proizvajajo kisik, ki ga živa bitja za svoj obstoj nujno potrebujemo. Izvedba zelene strehe mora biti strokovna, saj v nasprotnem primeru lahko pride do težav, ki jih je le težko sanirati. Hidroizolacija zelene strehe mora biti ustrezna in izvedena strokovno. Zanimiva je tudi obrnjena zelena streha. Takšna izdelava zelene strehe predvideva, da je toplotna izolacija položena na hidroizolacijo, torej je pri obrnjeni zeleni strehi stopnja zaščite hidroizolacije še večja, kot je pri klasični oziroma topli strehi.

ekstenzivna ozelenitev strehe

Ekstenzivna zelena streha, da boste imeli nižje stroške

Če ste izvedli ustrezno hidroizolacijo zelene strehe in si nemara omislili obrnjeno zeleno streho in če je bila izvedba zelene strehe strokovna, bo vaša nova ekstenzivna zelena streha uspevala. In če bo ekstenzivna zelena streha uspevala kvalitetno, boste izkusili številne prednosti, katere ozelenjena strešna površina omogoča. Ekstenzivna zelena streha lahko zniža obratovalne stroške objekta, saj v poletnem času na prav poseben način izolira spodnje prostore in tako preprečuje vdor vročine. Izvedba zelene strehe lahko posledično prispeva k dosti manjšim stroškom pri uporabi klimatske naprave v prostorih pod ozelenjeno površino. Narava toplotne izolacije je takšna, da se v času vročinskih valov slej ko prej pregreje. Ko se to zgodi, toplotna izolacija več ne opravlja svoje funkcije. Rastline ekstenzivne zelene strehe pa si ne morejo privoščiti, da bi se pregrele, saj bi v tem primeru odmrle. Ko se hladijo, pa ohlajajo tudi prostor pod seboj in na ta način boste prihranili, saj bo v teh prostorih klimatska naprava obratovala manj časa.

Izvedba zelene strehe naj bo profesionalna

Ni pomembno le to, da je hidroizolacija zelene strehe v skladu s stroko. Tudi izvedba same zelene strehe mora biti strokovna. Ekstenzivne zelene strehe vendarle niso tako enostavne, da bi jih lahko izvajal kdorkoli. Priporočamo vam, da za izvedbo najamete strokovno podjetje, kot je naše, ki je za izdelavo ekstenzivnih in drugih zelenih streh specializirano.

Ekstenzivna zelena streha je le eden od različnih tipov zelenih streh

Izvedba zelene strehe vključuje različne tipe, ker poznamo več raznih tipov ozelenjenih streh. Poznamo intenzivno, polintenzivno in ekstenzivno zeleno streho. Intenzivna zelena streha pomeni takšno izdelavo zelene strehe, ki omogoči rast grmovju in drevesom, polintenzivna pomeni travo, ekstenzivna pa vključuje homuljice oz. sedume. Izvedba zelene strehe je različna glede na tip rastlin, ki jih streha gosti.

rastline zelene strehe

Izvedba zelene strehe je kompleksna

Hidroizolacija zelene strehe naj bo odporna proti koreninam. Nekateri zmotno mislijo, da obrnjena zelena streha ne potrebuje protikoreninske zaščite, a to seveda ni tako. Tržišče nudi številne zaščite proti vdoru korenin, katerih funkcija je jasna: streho naj bi varovale pred vdorom korenin. Toda nesmiselno je, da bi izdelava zelene strehe vključevala zaščito proti koreninam, če smo vgradili protikoreninsko hidroizolacijo. Zato vam priporočamo, da vgradite prav takšno. Izdelava zelene strehe naj omogoči rastlinam optimalno debelino rastlinskega substrata. Pretiravanje z debelino ali varčevanje z rastlinskim substratom je v tem primeru enako škodljivo. V prvem primeru bomo omogočili vdor plevelom, ki lahko ogrozijo rastline, katere si na strehi želimo, v drugem primeru pa bomo rastlinam otežili ali onemogočili normalno uspevanje in razvoj. Vsekakor priporočamo, da za izvedbo zelene strehe pridobite podjetje, ki je za ozelenjene strehe specializirano, saj je to gotovo garancija, da bo vaša ekstenzivna zelena streha na koncu takšna, da vam bo v veselje in ponos.