vzdrževanje žage

Nesreč v slovenskih gozdovih je preveč. Če želimo z motorno žago varno delati v gozdu, moramo poleg primerne usposobljenosti,uporabe varovalne opreme in delovnihpripomočkov pri sečnji, uporabljati sodobnein pravilno vzdrževane motorne žage.Pri vzdrževanju motorne žage moramo upoštevati navodila za uporabo, ki jih dobimoob nakupu motorne žage. V nadaljevanjupodajamo splošna navodila pri vzdrževanjumotorne žage.

Pred vsako uporabo motorne žage preverimo:

 • Zavoro verige(1), ki verigo ustavi in jo blokira. Zavora se lahko sproži zaradi vztrajnostne sile, ročno zaradi pritiska ščitnika za roko (vodilni in nosilni ročaj), pri sodobnejših žagah tudi z izpustitvijo zadnjega ročaja (QuickStop super - STIHL). Zavora verige je izpostavljena naravni obrabi. Da bi lahko služila svojemu namenu, jo moramo čistiti in kontrolirati, zamenjavo (ko je trak tanjši od 0,5 mm) pa naj izvede pooblaščeni servis.
 • Lovilec verige(2)preprečuje, da bi veriga nekontrolirano udarila po spodnjem delu žage oz. po roki, ko ta izpade iz utora na letvi. Če je lovilec verige poškodovan, ga je potrebno zamenjati z novim.
 • Varovalo za plin(3)onemogoča nekontroliran pritisk na plin. Plin lahko dodamo samo, če z roko objamemo vodilni ročaj. Popravila in zamenjavo naj izvaja pooblaščen servis.
 • Stop stikalo(4)se uporablja za izklop motorne žage. Izklop motorne žage s pomočjo čoka ali z zapiranjem izpušne cevi z roko lahko povzroči večje okvare na motorni žagi, motorna žaga pa bo tudi slabše vžigala. Vsi varnostni segmenti motorne žage morajo delovati brezhibno, v nasprotnem primeru je treba žago pred ponovno uporabo servisirati.
 • Antivibracijske elemente, ki zmanjšujejo prenos vibracij, ki jih povzročajo motor in rezilniki, ko režejo v les. Večinoma so jeklene vzmeti ali gumijasti elementi. Če je blažilnik poškodovan, ga takoj zamenjamo z novim, to naj opravi pooblaščen servis. Blažilnike vibracij največkrat poškodujemo pri reševanju stisnjene letve iz reza.
 • Napetost verige preverjamo tudi med delom. Veriga je pravilno napeta takrat, kadar se tesno prilega letve, vendar jo lahko, kadar je hladna, z eno roko vrtimo okoli letve. Posebno pri novi verigi moramo paziti, da se pravilno uleže. Zato naj nova veriga od 3 do 5 minut prosto kroži po letvi. Ponovno preverimo napetost.
 • Mazanje verige preverimo pred začetkom žaganja, to naredimo tako, da obrnemo, ko je motorna žaga v pogonu, konec letve proti svetli ploskvi in opazujemo, ali so na ploskvi oljne kapljice. Pritok olja povečamo z regulatorjem oljne črpalke ob uporabi daljše letve. V zimskem času, pri nižjih temperaturah povečamo pretok olja, pri višjih temperaturah pa pretok olja zmanjšamo.
 • Prosti tek(5)motorne žage uravnavamo s T-vijakom. Oznake T-vijaka so lahko tudi drugačne (A, TS). Če ga obrnemo v smeri urinega kazalca, se hitrost prostega teka poveča, z obračanjem v nasprotno smer pa se hitrost zmanjšuje. Vedno mora veriga med prostim tekom mirovati.

Pri dnevnem vzdrževanju motorne žage oz. po končanem delu:

 • Očistimo zračni filter, ki je sestavni del uplinjača. Čisti zrak, ki ga motor vsrkava skozi uplinjač, kjer se pomeša z gorivom v eksplozivno zmes. Količina zraka, ki prihaja v uplinjač, je odvisna samo od čistosti zračnega filtra, z regulacijo uplinjača uravnavamo samo dotok goriva. Pri starejših tipih motorne žage je treba zračni filter čistiti vsak dan, oziroma po potrebi celo večkrat dnevno. Novejše motorne žage imajo filter iz koprene s predfiltrom iz filca. Čistimo ga le ob motnjah delovanja motorne žage, tako da ga spihamo s kompresiranim zrakom od znotraj navzven. Vzrok za hitrejšo zamašitev zračnega filtra so tudi slabo nabrušeni rezalni zobje verige motorne žage, saj pri rezanju lesa povzročijo večje število finih delcev.

ločevanje filtra

Zračni filter ločimo.

filter

Filter iz koprene s predfiltrom iz filca pri Stihlovih žagah.

Preden odstranimo zračni filter, moramo zapreti loputo za zrak,saj tako preprečimo vstop žagovine in umazanije v uplinjač. Odstranimozračni filter. Sestavljen je iz dveh delov, zato ga je potrebno ločiti. Filter vedno čistimo iz notranje strani navzven. Očistimo
ga lahko z mehko ščetko namočeno v čisti bencin, najbolje pa ga očistimov vodi z milom ter s kompresorjem. Filtra nikoli ne čistimoz mešanico bencina in olja! Poškodovan zračni filter je potrebno takoj zamenjati!

 • Reže na zaganjalni napravi in rebra cilindra je potrebno očistitivsakodnevno, še posebej v zahtevnejših pogojih dela (smola, prašni delci). Priporočamo, da čiščenje opravite z leseno paličico (kovinskipredmeti naredijo zareze, kjer se še laže oprimejo prašnidelci) ali s kompresorjem.
 • Obračanje letve oz. meča priporočamo zato, ker so zaradi žaganjas spodnjo (trebušno) stranjo letve tirnice utora bolj obremenjenein podvržene večji obrabi.


mazalica

Mazanje prek odprtine.


 • Mazanje vodilnega kolesca na letvi izvajamo pri letvah, kiimajo odprtino za mazanje vodilnega koleščka. Mazalno luknjicoje treba najprej očistiti. Nato mazalko nastavimo pravokotno namazalno luknjico in mažemo oziroma pritiskamo na mazalko,dokler mast ne izstopi na zunanji strani spoja pokrova vodilnegakolesca in letve.
  • Velikokrat je vzrok za slabo mazanje verige in letve zamašenaoljna odprtina na letvi. Snamemo pokrov in na letvi očistimooljno odprtino. Šele ko smo prepričani, da sta oljna odprtina inutor na letvi čista, lahko uravnavamo prek regulatorja dotok oljana letev.