Zgodovina kuhinje: tehnizacija kuhinje za lažjo pripravo hrane

V 20. stoletju je zgodovina kuhinje podvržena različnim trendom, ki pa so vsi strmeli k lažji in hitrejši pripravi hrane. Kuhinja se je počasi začela polniti z manjšimi in večjimi električnimi pripomočki - mešalniki, opekači in mikrovalovnimi pečicami. Zgodovina kuhinj po drugi svetovni vojni pa je v znamenju zadovoljevanja potreb potrošnikov. Lesene kuhinje dopolni nova bela tehnika - hladilniki in električni ter plinski štedilniki. Zgodovina kuhinje vstopi v obdobje tehnizacije. Navdušenje nad vpeljavo nove tehnologije ne le v kuhinje, ampak tudi v ostale prostore in področja, je razvidno iz mnogih futurističnih dizajnov, ki so nastala v poznih 60. letih 20. stoletja. Zgodovina Evrope je bila v tem času razdeljena na dva bloka, izrazito drugačne miselnosti, kar je bilo razvidno tudi v razvoju kuhinje. V vzhodnem bloku je kuhanje ostalo izključno potreba, ženske pa so bile del delovne sile in niso ostajale doma. Stanovanja so se gradila hitro in poceni s pomočjo standardiziranih stanovanjskih blokov iz montažnih plošč. Kuhinja je morala biti čim manjša, nekatere so merile le 4 m2 in bile ločene od preostalega stanovanja s prehodom. Tehnizacija kuhinje ostaja prisoten trend skozi preostalo zgodovino kuhinj. Tudi danes mora biti kuhinja oblikovana tako, da ima vgrajene vse električne pripomočke za hitro in učinkovito pripravo hrane.


Vas zanima nadaljevanje zgodovine kuhinj? Preberite: Vrnitev odprte kuhinje.