Nemščina za otroke je lahko zabavna in učinkovita

Nemščina za otroke po napredni metodi učenja vključuje različne inovativne pristope, ki učence motivirajo in jim olajšajo usvajanje novega besedišča. Učenje tujega jezika lahko predstavlja precejšen izziv, ki se ga večina loti s strahom ali odporom. Težave pri tem so največkrat povezane s samim načinom dela, ki ga uporabljajo klasični učni programi. Ravno zato so nekateri strokovnjaki mnenja, da bi moralo učenje nemščine za otroke potekati po enakem principu, kot poteka učenje maternega jezika, se pravi s poslušanjem in posnemanjem.

Izvajalci, ki ponujajo sodoben tečaj nemščine za otroke, delujejo po principu razlikovanja med pridobivanjem in učenjem znanja. Po njihovem mnenju gre pri pridobivanju znanja za podzavesten proces, podoben tistemu, ki smo ga doživljali pri usvajanju maternega jezika. Po drugi strani pa je učenje formalni proces, ki prinaša rezultate, kot je na primer poznavanje slovničnih pravil. Mnenja o tem, katera metoda je boljša, so različna. Nekateri menijo, da je nemščina za otroke z zavestnim razumevanjem procesa v ciljnem jeziku nujna, če želimo, da bodo učenci tvorili pravilne oblike in jih ustrezno uporabljali. Podporniki inovativnih metod pa menijo, da je učenje jezika v osnovi povsem nezavedno, saj je pridobivanje znanja bolj pomembno kot učenje na pamet.

Učenje nemščine za otroke naj bi potekalo na instinktiven, samodejen in podzavesten način, ki se ga učencu ni potrebno zavedati. S poslušanjem imajo otroci možnost, da usvojijo besedišče na enak način, kot so usvojili svoj materni jezik. Različne tehnike pristopa omogočajo razvijanje slušnih, govornih in dekodirnih spretnosti. To pomeni, da sami razvijejo sposobnost prepoznavanja besed, ki so jih slišali ter izgovorjave besed, ki jih niti ne poznajo. Z razvijanjem spretnosti torej učenci bolje razumejo ciljni jezik.

nemščina za otroke

Zakaj je tečaj nemščine za otroke po klasičnih metodah lahko naporen in neučinkovit?

Preden tečaj nemščine za otroke po klasičnih metodah prinese uspešne sadove, se morajo učenci spopasti s številnimi ovirami. Ena od njih je razumevanje pomena besedišča. Nekatere že na začetku odvrne velika količina besedišča, spet drugi težko napredujejo zaradi zapletenosti in kompleksnosti posameznih besed. Z vzpostavitvijo naprednih tehnik pa lahko premagamo te omejitve na učinkovit in zabaven način.

V naših možganih je namreč področje, ki se samodejno ukvarja s procesiranjem jezika. Žal približno tretjina ljudi nima dostopa do tega dela možganov, zato jih lahko z ustreznimi programi jasno in sistematično naučimo strategij dekodiranja. Poslušanje je bistvena spretnost, ki jo potrebujemo, a še zdaleč ne tako lahka, kot si predstavljamo. Slišati je namreč treba z ušesi, poslušati pa z umom. Zato se učenje nemščine za otroke prične, ko otrokova ušesa zajamejo zvočne valove, ki se nato prenesejo v možgane. Pri dekodiranju gre za prevajanje ali razumevanje pomena in pomembnosti. Šele potem lahko rečemo, da gre za pasivni proces sprejemanja informacij ter aktivni proces pridobivanja informacij z dekodiranjem.

Ko učenec razvije to sposobnost, se samodejno pojavi tudi njegova govorna spretnost, kajti naslednji korak pri usvajanju znanja tujega jezika, je govorjenje. Sodoben tečaj nemščina za otroke omogoča, da postanejo otroci tudi dobri govorci. Da bi jim pri tem pomagali, pa so morali najprej razviti pristop poslušanja. Sčasoma spoznajo, da je veliko besed, ki so jih sposobni dekodirati, čeprav jim je pomen morda še vedno neznan. To kaže na že zgoraj omenjeno povezavo med podzavestjo in procesom usvajanja jezika.

tečaj nemščine za otroke

Kako poteka učenje nemščine za otroke po Superlearning Karnion metodi?

Kot že rečeno, so glavne težave največkrat povezane z uporabljenim pristopom k učenju. Da bi dobro obvladali ciljni jezik, moramo sprejeti učno strategijo, ki bi bila najbližja tisti, ki smo jo vsi instinktivno uporabljali pri učenju svojega maternega jezika. Kot kažejo številne raziskave, se učenje prvinskega jezika začne že pri zarodku z vibracijami, ki jih prejme preko matere. Od prvega tedna spočetja do rojstva, otrok preko svoje podzavesti zaznava vse, kar se dogaja okoli matere. Ko pri odraščanju doseže starost razuma, nekako izgubi to sposobnost, ki pa mu je še vedno prirojena. Dejansko se učenje nemščine za otroke ali kateregakoli jezika še vedno dogaja v podzavesti, čeprav se večinoma odvija v stanju zavesti.

Zavestni um posreduje le pri presojanju, analiziranju in ocenjevanju razvoja in napredka ter pomaga pri dekodiranju jezika. Z drugimi besedami, omogoči lahko prepoznavanje dveh različnih jezikov, kot sta nemščina in angleščina ter pomaga oceniti stopnjo veščin. Če želimo nove informacije zabeležiti v dolgoročni spomin, moramo obiti filter zavestnega uma ter se naučiti neposredno doseči podzavest. Sodobna nemščina za otroke omogoča ravno to, s pomočjo inovativne Superlearning metode učenja.

Bolgarski zdravnik, psiholog in psihoterapevt Dr. Georgi Lozanov je bil eden prvih raziskovalcev, ki je razvil tehniko učenja jezikov brez napora. Dokazal je, da moramo najprej odpraviti zavore in blokade, kot so strahovi, dvomi, občutki manjvrednosti, saj so pogosto povezani z našo podzavestjo. Z odpravo dosežemo kar desetkratno izboljšanje dolgoročnega spomina. S posebnimi tehnikami, kot so uporaba rumene svetlobe v možganskem spodbujevalniku, predvajanje glasbe in druge metode sproščanja, dosežemo alfa stanje možganov. Hkrati ohranimo zadostno raven budnosti, tako da tečaj nemščine za otroke poteka brez bojazni, da bi zaspali.


Tečaj nemščine za otroke v holističnem centru Karnion

Holistični center razvoja osebne uspešnosti Karnion je svoje metode delovanja povzel po teh učinkovitih principih učenja. Prepričani so, da je vsak izmed nas obdarjen z zavestjo in podzavestjo, ki delujeta hkrati, čeprav na prvi pogled dajeta vtis, da se izmenjujeta. Vse, kar je v zavesti težko narediti, v podzavesti lahko postane enostavno. To načelo s pridom uporabljajo pri izvajanju svojih programov, med katerimi so antistresni programi, poletne šole za otroke, različni tečaji tujih jezikov, kot so angleščina, španščina, francoščina, ruščina, nemščina za otroke ali odrasle ter coaching. Na njihovi spletni strani so navedene podrobnejše informacije o vseh programih in tehnikah učenja.