Zelena streha vam bo v veselje, če jo bodo izdelali strokovnjaki

Zelena streha je res lepa, saj pomeni pridih narave na vašem objektu, ker ne pomeni velikega stroška in je razmeroma enostavna, a vam obenem prinese številne koristi. Tu ne gre le za dobro počutje ali zdravje, ampak prav za konkretne finančne ugodnosti, katerih tisti, ki se ne odločijo za ozelenitev strehe, niso deležni. Treba pa je poudariti, da je izdelava zelene strehe zahtevna kot katero koli drugo gradbeno delo. Nekatera gradbena dela izgledajo tako težka, da investitorjem še na misel ne pride, da bi jih opravljali v lastni režiji. Nekatera pa so na videz enostavna. A tudi pri rečeh, ki so enostavne, je potrebna določena stopnja spretnosti in ne nazadnje tudi znanja in izkušenj, da se nam ne primeri kakšna nevšečnost, ki se lahko pokaže že med izvedbo ali pa dosti kasneje.

zelena streha ozelenitev

Izdelava zelene strehe: ne lotevajte se je sami, če nimate zadostnega znanja

Zelena streha zagotovo sodi med gradbena dela, ki izgledajo enostavna in jih lahko navidezno opravi kdorkoli. Le kdo se še ni preizkusil v vrtnarstvu in vrtičkarstvu. Ko ljudje opazujejo izdelavo zelene strehe s strani strokovnjakov, številni obžalujejo, da se ekstenzivne zazelenitve niso lotili kar sami, saj vse izgleda tako enostavno. Toda, če je na delu mojster, vedno vse izgleda lahkotno in enostavno. Resnica pa je v primeru ekstenzivne zelene strehe povsem drugačna, kot se zdi na prvi pogled.

Zelena streha predstavlja enega najzahtevnejših mikro ekosistemov v naših krajih

Zelena streha je prostor, kjer so razmere za živa bitja zelo hude. Strehe venomer biča dež, prekriva sneg, žge sonce in se v njih zaletava močan veter. Veter na strehi je denimo vedno močnejši, kot je na tleh. Vrhovi naših bivališč so izpostavljeni zelo velikim temperaturnim nihanjem, ki lahko na letni ravni dosežejo amplitudo stotih stopinj Celzija. Poleg tega strešne površine ne omogočajo kaj dosti zaledja za rastline ekstenzivne zazelenitve. Ozelenitev strehe je namreč izvedena ekonomično, kar pomeni z najmanjšimi možnimi stroški in seveda s kar najmanjšo težo, da je investicija v statiko objekta kar čim nižja. Posledica je takšna, da imajo rastline na strehi na voljo le minimalno rastno površino, ter zelo malo zaloge hrane in vode.

zelena streha

Izdelava zelene strehe mora biti optimalna

Zaradi vsega povedanega je razumljivo, da pri izdelavi zelene strehe enostavno ne sme biti napak. V njenem okviru ima vsak »zakaj« svoj »zato« in na zeleni strehi ni ničesar naključnega. Tisti, ki ta dela izvajamo, poskrbimo, da vgradimo ravno pravšnji substrat, ki vsekakor ni zemlja, ampak gre za mešanico, ki omogoča rastlinam, da imajo na voljo vsega dovolj in hkrati ne preveč, saj bi pretirano obilje povzročilo pretiran vdor okoljskih avtohtonih rastlin, ki bi v tem primeru nastopale kot pleveli. Vsaka napaka se v tem primeru pozna in je lahko usodna za funkcioniranje tega ekosistema.

VEČ O EKSTENZIVNIH ZELENIH STREHAH SI PREBERITE TUKAJ!

Zelena streha je zahtevna za izvedbo

Čeprav vse skupaj izgleda zelo enostavno, je dejstvo, da je ekstenzivna zelena streha tisti del gradbeništva, v katerem so prisotne rastline. Mrtvi materiali, iz katerih je zgrajen objekt skoraj stoodstotno, so neobčutljivi in dopuščajo skoraj brezmejno manipulacijo. Pri živih bitjih, kot so rastline, pa to seveda ni tako, saj potrebujejo nek minimum za svoje preživetje. Zato je pri našem delu toleranca odstopanja od optimalnega minimalna ali pa celo nična. Zaradi navedenega vam odsvetujemo, da bi se dela lotili sami, razen če natančno veste, kako je treba projekt izvesti, da uspeh ne bo izostal.