Enostavno knjigovodstvo - kratki opis in razlaga knjigovodstva

Enostavno knjigovodstvo je le ena izmed obstoječih oblik knjigovodstva. Poslovne knjige namreč lahko kot samostojni podjetnik vodimo po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva, v primeru statusa »normiranca« pa vodimo samo davčne evidence in ne poslovnih knjig. Pri enostavnem knjigovodstvu vse poslovne dogodke beležimo v tako imenovano knjigo prihodkov in odhodkov, ki lahko ima vključeno ali pa posebej vodeno evidenco terjatev in obveznosti, spregledati pa ne smemo tudi registra osnovnih sredstev. V podjetju R FAKTURRA iz Ljubljane smo vse od leta 1992 pridobili strokovna znanja in izkušnje na področju računovodskih, davčnih, kadrovskih in svetovalnih storitev. Nudimo vam izkušenega in strokovno usposobljenega partnerja, ki vam bo z veseljem pomagal na področju knjigovodskih storitev, kot je na primer materialno knjigovodstvo. Poskrbeli bomo za strokovno, kakovostno in profesionalno opravljeno delo v vašem podjetju.

knjigovodstvomaterialno knjigovodstvo

Knjigovodstvo in razlike med obema sistemoma

Knjigovodstvo v osnovi pomeni knjiženje v poslovne knjige, zaradi česar je zmotno prepričanje, da ni pomembno, ali izberemo izraz »knjigovodstvo« ali »računovodstvo«. Gre namreč za dva popolnoma različna pojma. Na enak način se med seboj razlikujeta tudi enostavno knjigovodstvo in dvostavno knjigovodstvo. Glavna razlika med njima je ta, da pri prvem sistemu znesek zabeležimo samo enkrat, pri drugem pa je potrebno znesek zabeležiti dvakrat. V R FAKTURRI vam nudimo tudi storitev materialnega knjigovodstva.

Enostavno knjigovodstvo in merila, ki jih je potrebno upoštevati:

Enostavno knjigovodstvo je mogoče izbrati v primeru, da v zadnjem letu poslovanja nismo prekoračili letnih prihodkov (le-ti morajo biti nižji od 50.000€), povprečnega števila delavcev (manj kot 3) in povprečne vrednosti aktive (manj kot 25.000€). Za vse dodatne informacije o enostavnem knjigovodstvu se lahko obrnete na strokovnjake iz podjetja R FAKTURRA.