Računovodstvo R Fakturra, Ljubljana| Razvoj in naloge računovodstva

Pomembnost računovodstva narašča. V Ljubljani in po svetu iz leta v leto narašča številoračunovodskih servisov, ki so pripravljeni za vas opravljati vsenaloge računovodstva. Sodobno računovodstvo pa se v zelo razlikuje od vodenja računovodstva v preteklosti. Nekateri računovodski servisi se tega zavedamo bolje od ostalih. Izkoristite prednosti, ki vam jih ponuja računovodstvo R Fakturra. Ljubljana: skrbimo za natančno vodenje računovodstva, dostopnost podatkov prekoe-računovodstvainstrokovno svetovanje.

RAČUNOVODSKI SERVISI V LJUBLJANI


Naloge računovodstva skozi zgodovino: od preprostega vodenja količine žita do e-računovodstva

Vodenje zalog in s tem premoženja je človek poznal že v prazgodovini. Velikost premoženja je namreč določala njegov položaj v družbi. O tem pričajo preprosti računovodski zapisi iz Mezopotamije in kasneje stare Grčije, Rima in Egipta.Računovodstvose je razvijalo skupaj s trgovanjem. Enega večjih prispevkov k današnjemu načinomvodenja računovodstvaje dal Italijan Luca Pacioli, ki velja za začetnika dvostavnega knjigovodstva. V svoji knjigi je med drugim predstavil dve načeli, ki veljata za osnovo modernega računovodstva: dvostavno knjigovodstvo in osnovno bilančno načelo. Z vse hitrejšim razvojem gospodarstva in vedno večji potrebi po poznavanju realnega premoženja posameznega podjetja, tudi računovodstvo pridobiva na pomenu. Naloge računovodstva se razvijajo iz preprostega vodenja zaloge in kasnejšegavodenja računovodstvav spremljanje poslovanja s poudarkom na računovodskem svetovanju. Razvoj svetovalnih storitev računovodstva je tudi posledica razvoja informacijske tehnologije in e-računovodstva, ki sta v veliki meri razbremenila računovodje zbiranja in urejanja podatkov. Naloge računovodstva so zdaj predvsem v interpretaciji zbranih podatkov, za kar je potrebno logično mišljenje ter dobro razumevanje situacije podjetja.

računovodstvo ljubljananaloge računovodstva


Naloge računovodstva v modernem gospodarstvu: svetovanje in e-računovodstvo

Prehod na informacijsko podporo in v zadnjem času na e-računovodstvo počasi, a korenito spreminjata naloge in vlogo računovodstva v podjetjih in drugih ustanovah.Vodenje računovodstva, t.j. vodenje poslovnih knjig, se počasi avtomatizira, zato imajo računovodje več časa za poglobitev v računovodske informacije in pripravo poročil ter predlogov za vodje. Ti si zdaj lahko oddahnejo od razbiranja golih podatkov, ki so sicer ažurirani in dostopni skoraj vsak trenutek od koderkoli, in se posvetijo uporabi konkretnih informacij, ki jih je pripravilo računovodstvo, pri svojih poslovnih odločitvah.E-računovodstvonadalje pripomore k lažji in hitrejši komunikaciji med računovodstvom in vodstvom podjetja. Naloge računovodstva torej vedno bolj zajemajo aktivno sodelovanje pri razvoju podjetja.


Vodenje računovodstva izven podjetja: razvoj računovodskih servisov

Z razvojem gospodarstva in razmahom manjših in mikro podjetij so se razvili tudi računovodski servisi. Majhna podjetja si običajno ne morejo privoščiti, da bi zaposlila lastno računovodjo, obenem pa so naloge računovodstva dovolj obsežne in specifične, da se zaposleni na osnovni dejavnosti podjetja ne smejo privoščiti, da bi jih opravljali sami.Vodenje računovodstvaje obvezno za vse in marsikdo se ga loti sam. A to pomeni, da druge naloge računovodstva, kot sta informiranost o spremembah zakonov in svetovanje pri poslovanju, ki se prebijajo v ospredje, niso izkoriščene. Takoračunovodstvolahko hitro postane breme namesto dodana vrednost. Za ponudbo za strokovno opravljanje nalog računovodstva in natančno vodenje računovodstva se lahko obrnete tudi na nas - računovodstvo R Fakturra Ljubljani.

Več o tem, katere sonaloge računovodstva, si lahko preberite tudi na našispletni strani.