Dvostavno knjigovodstvo za društva in zavode

dvostavno knjigovodstvo ljubljanDruštva in zavodi so neprofitne organizacije, ki zahtevajo posebno vodenje knjigovodstva za društva. Zakon o društvih in Slovenski računovodski standardi določajo način in posebnosti vodenja poslovnih knjig za društva in dvostavnega knjigovodstva. Predpisi določajo ločeno vodenje podatkov za pridobitno in nepridobitno dejavnost društev, odgovornost za pravilno knjigovodstvo ali računovodstvo poslovnih dogodkov pa nosi predsednik društva. Društva, ki poleg neprofitne opravljajo tudi pridobitno dejavnost, pa morajo podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno. To v praksi pomeni dvostavno knjigovodstvo. Posebno poglavje je tudi materialno knjigovodstvo. Kje najti naše prostore in zaupati našemu knjigovodstvu? Ljubljana je mesto, kjer imamo sedež.


Knjigovodstvo za društva brez težav

knjigovodstvo ali računovodstvo za društvaNaš računovodski servis opravlja celostno knjigovodstvo za društva po sistemu dvostavnega knjigovodstva. S tem vam omogočamo redno spremljanje rezultatov poslovanja in izpolnjevanja vseh obveznosti do državnih inštitucij. Na vašo željo lahko opravljamo vse storitve ali le posamezno storitev knjigovodstva ali računovodstva, kot so npr. izračun plače, izdelava zaključnega računa itd. Z nenehnim izobraževanjem in spremljanjem aktualnih sprememb s področja računovodstva in davkov ter materialnega knjigovodstva v oziru na društva, vas ažurno obveščamo o spremembah in skrbimo za optimalno poslovanje vašega društva. Tudi zasebni in javni zavodi poznajo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo zaradi njihovega specifičnega položaja. Država v določenem smislu javnim zavodom omejuje samostojnost na vseh področjih, tudi računovodskem. Tako kot pri društvih gre tudi pri zavodih za dvostavno knjigovodstvo in delitev javne in tržne dejavnosti v javnih zavodih.


Knjigovodstvo za društva po državnih predpisih

Javni zavodi in društva so dolžni voditi računovodstvo tako po načelu nastanka poslovnega dogodka kot po načelu denarnega toka, kar nemalokrat povzroča težave. Da ne boste v dilemah glede pravilnega vodenja dvostavnega knjigovodstva, se obrnite na nas, saj vam bomo z znanjem in strokovnostjo z veseljem priskočili na pomoč. Poleg dvostavnega knjigovodstva nudimo še veliko računovodskih storitev. Če torej potrebujete računovodstvo in knjigovodstvo - Ljubljana, Tehnološki park - tam nas najdete.

Več o e računovodstvu: www.vsi.si/r-faktura/racunovodstvo

PREBERITE VEČ O DAVČNEM SVETOVANJU

OSTALA PONUDBA STORITEV