Davčno svetovanje za vsako podjetje ali s.p.

Davčno svetovanje, ki vam ga nudi naš računovodski servis, vam omogoča dosledno davčno načrtovanje, hitri izračun dohodnine ter številne druge storitve s področja natančnega knjigovodstva in skrbnega računovodskega nadzora. Naš kakovosten računovodski servis v Ljubljani R Faktura, ki že več let deluje na področju strokovnega računovodstva, vam tako med drugim nudi strokovno pomoč davčnih svetovalcev glede letnega oddajanja dohodnine, samega poteka davčnih pregledov ter drugih postopkov davčnega načrtovanja. Naš specializiran računovodski servis vam bo v primeru kakršnihkoli finančnih nejasnosti pri poslovanju vselej priskočil na pomoč, zato se v primeru davčnih zagat le obrnite na nas in naše izkušene davčne svetovalce!

VEČ O DAVČNEM SVETOVANJU TUKAJ!

Dosledno davčno svetovanje izkušenih svetovalcev

Za vsako podjetje ali samostojnega podjetnika pri nas dobro poskrbimo, saj vam nudimo kvalitetno individualno davčno svetovanje. Naše podjetje vam ponudi tudi davčno svetovanje in načrtovanje, saj imamo široko strokovno znanje o slovenski davčni zakonodaji ter dosledno upoštevamo vse zakonsko določene predpise korektnega ter skrbnega knjigovodstva in računovodskega nadzora. Poleg izdelave vseh potrebnih računovodskih izkazov, za samostojne podjetnike in vse fizične osebe ki so v sklopu podjetja in je že naša stranka opravimo tudi hitri izračun dohodnine ter skrbni davčni pregled. Tako vam lahko pomagamo pri načrtovanju posameznih poslov ter pri celovitem poslovanju vašega mikro ali malega podjetja, zato se v primeru želje po enostavnem, a natančnem računovodskem nadzoru vselej obrnite na naš specializiran računovodski servis!

davčno svetovanje cenikdavčno svetovanje ljubljana

Strokovno davčno načrtovanje za pravne osebe in samostojne podjetnike

Naš računovodski servis R Faktura vam že vrsto let nudi strokovne storitve s področja davčnega svetovanja, tako za podjetja kot tudi za s.p. Davčno načrtovanje za samostojne podjetnike ali za pravne osebe vam tako pomaga pri preverjanju pravilnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, davčni svetovalci v našem računovodstvu pa se vselej ravnajo v skladu z najvišjimi računovodskimi standardi. Pri davčnem svetovanju moramo namreč upoštevati številne predpise davčne zakonodaje, zato se v primeru morebitnih dodatnih vprašanj ali nejasnosti glede podrobnosti individualnega svetovanja pri naših davčnih svetovalcih le obrnite na nas!