Knjigovodstvo - nepogrešljiva osnova pri delu vsakega podjetnika

Knjigovodstvo je le del računovodstva. Zagotavlja podatke o poslovnih in finančnih uspehih poslovnega subjekta in njegovega premoženjskega in finančnega stanja. Knjigovodstvo beleži pretekle dogodke finančne in poslovne narave na podlagi knjigovodskih listin, to so izdani računi, bančni izpiski ipd. Podatki zabeleženi po vsebini in času so zbrani v poslovni knjigi ter so po obdelavi in ureditvi na voljo uporabnikom.


Vestno vodenje poslovnih knjig - temelj uspešnega poslovanja


Knjigovodske storitve
za vas opravlja računovodski servis. V R Fakturra bomo brezhibno poskrbeli za vaše knjigovodstvo. V Ljubljani imamo poslovne prostore, vedno pa nas lahko kontaktirate tudi po telefonu ali elektronski pošti in se dogovorite za celostno ali delno vodenje računovodstva, davčno svetovanje ipd. Vodenje knjigovodstva prilagodimo posamezni stranki oziroma dejavnosti, naj gre za društva, za s.p., d.o.o., kadrovske družbe, zavode. V mikro ali velikih podjetjih poskrbimo, da so poslovne knjige urejene v skladu z zakonskimi zahtevami. Zgledno, pravilno in natančno urejene poslovne knjige vam, ne glede na velikost pravnega subjekta, povečujejo konkurenčnost in ugled pri vaših poslovnih partnerjih, saj vam zagotavljajo pravilne in organizirane podatke.

računovodstvo in kadrovsko svetovanjekadrovsko svetovanje


Enostavno knjigovodstvo je le en od sistemov vodenja poslovnih knjig

Knjigovodske storitve lahko zajemajo enostavno knjigovodstvo ali dvostavno knjigovodstvo. Katero obliko vodenja poslovnih knjig boste izbrali, je odvisno od velikosti vašega poslovnega subjekta. Sistema knjigovodstva se sicer razlikujeta predvsem v tehniki zapisovanja dogodkov poslovnega procesa.
Ne glede na to, ali ste se odločili za dvostavno knjigovodstvo (za društva, zavode, večje poslovne subjekte) ali enostavno knjigovodstvo (za s.p. z manj kot tremi zaposlenimi, ki ne presegajo letnega dohodka 50.000,00 EUR), morate izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ob začetku poslovanju sporočiti Finančni upravi. Med letom enostavnega knjigovodstva ne morete zamenjati za dvostavnega, lahko pa to storite z začetkom novega poslovnega leta, seveda le ob pravočasni najavi Finančni upravi. Ker je stalno spreminjajočim se zakonskim zahtevam težko slediti, dovolite, da vam pri tem pomagamo mi.

RAČUNOVODSTVO