računovodske storitve cenikCenik računovodskih storitev


Cenik računovodskih storitev našega računovodstva je izredno pester in vključuje vse, kar potrebujete za korekten računovodski nadzor. Za vas opravljamo vodenje poslovnih knjig, strokovno davčno svetovanje ter druge računovodske storitve za mikro in mala podjetja. Naš računovodski servis z vrhunskimi računovodskimi standardi bo za vas izdelal tudi računovodski izkaz, kot npr. izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz finančnih tokov ter gibanja kapitala. Računovodski izkazi in njihova analiza morajo slediti ustreznemu finančno-računovodskemu postopku, zato vodenje poslovnih knjig, izdelavo računovodskih izkazov in njihovo analizo prepustite našim izvedencem za finančno in davčno svetovanje.

Raznolik cenik računovodskih storitev


Računovodski standardi, ki se jih držimo v našem računovodstvu, sodijo v sam vrh pravil o strokovnem ravnanju računovodskih servisov. Čemu bi zapravljali vaš dragocen čas, če lahko računovodski nadzor prepustite strokovnjakom. Naše izkušnje na finančnem in davčnem področju, bodo temelj da bomo lahko za vas hitro in natančno izdelali vse potrebne računovodske izkaze po vseh zakonsko predpisanih računovodskih standardih, zato si preprosto oglejte naš cenik računovodskih storitev ter se v primeru morebitnih dodatnih vprašanj le obrnite na nas! Računovodski servis R Fakturra vam vselej nudi strokovno davčno in računovodsko svetovanje z računovodskimi standardi. Naš cenik računovodskih storitev torej poleg svetovanja nudi celovito podporo pri opravljanju vaše dejavnosti, v zvezi z vprašanji glede koriščenja drugih bonitet pri odpiranju ali vzdrževanju mikro in malega podjetja pa smo vam vselej na razpolago!

računovodski standardi SlovenijaNatančna izdelava računovodskih izkazov po najvišjih standardih


Pozanimajte se po našem ceniku računovodskih storitev ter se v primeru nejasnosti le obrnite na nas in z veseljem vam bomo svetovali. Med drugim vam tako nudimo natančno izdelavo računovodskih izkazov, kot na primer izkaz poslovnega izida, bilanco stanja, izkaz gibanja kapitala ter izdelavo drugih aktov, povezanih z računovodskim poslovanjem. Za vas bomo poskrbeli za pravilno vodenje blagajne in vse podrobnosti knjigovodstva, kot tudi za posredovanje podatkov o plačah, plačanih prispevkih in drugih zakonskih določilih. V primeru, da željene storitve v našem ceniku računovodskih storitev ne boste našli pa nas lahko osebno kontaktirate preko e-maila ali pa nas preprosto pokličete.

Več o enostavnem knjigovodstvu:www.vsi.si/r-faktura/enostavno-knjigovodstvo

OSEBNO DAVČNO SVETOVANJE

R FAKTURRA STORITVE