Računovodsko, finančno, davčno in poslovno svetovanje za vas

Iščete primerenračunovodski servis, ki vam bo poleg zanesljivo opravljenihračunovodskih storitevnudil tudi kakovostni in strokovno računovodsko, finančno, davčno in poslovno svetovanje? Našli ste nas! Storitve nudimo v skupnem paketu ali vsakega posebej.


Računovodsko svetovanje: prenos ključnih informacij za preudarne poslovne rešitve

Računovodske storitvezajemajo poleg vodenja poslovnih knjig, priprave poslovnih izkazov in finančnih poročil tudiračunovodsko svetovanje. Računovodsko svetovanje zajema:

 • informiranje o novostih v zakonodaji, ki se nanaša na vašo dejavnost,
 • sprotno opozarjanje na morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti vsebine knjigovodskih listin,
 • svetovanje pri vsebinskem, formalnem in tehničnem vodenju evidenc in izdelava kalkulacij,
 • tolmačenje vpliva poslovnih odločitev in dogodkov na posamezne sestavine sredstev in obveznosti,
 • kontrola dokumentacije in poslovnih dogodkov...


Zavedamo se, da je računovodski servis glavni vir informacij. Zato skrbimo za točne in pravočasne podatke in strokovno računovodsko svetovanje.


Finančno in poslovno svetovanje: komplementarne storitve računovodskemu servisu

Za potrebe strank smo v podjetju R Fakturra poleg računovodskih storitev inračunovodskega svetovanjauvedli tudi finančno in poslovno svetovanje. Naše svetovalne storitve vsako leto izboljšujemo in širimo. V okviru finančnega in poslovnega svetovanja vam nudimo podporo pri:

 • ustanavljanju, kupovanju ali prodaji podjetja,
 • pridobivanju ustreznih delovnih dovoljenj,
 • pripravi analize vašega podjetja ter vaše konkurence za lažji vstop na slovenski trg,
 • izdelavi poslovnega načrta,
 • planiranju in razvoju poslovanja,
 • pripravi dokumentacije za pridobitev kredita ali sredstev na raznih razpisih,
 • pripravi kompenzacij, asignacij in cesij,
 • pripravi in izdelavi kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov,
 • ...
finančno svetovanjeračunovodsko svetovanje


Davčno svetovanje: dajte državi, kar ji pripada, in niti centa več

Davčno svetovanje pomeni predlaganje najprimernejših rešitev za davčne obveznosti, ki so v skladu z zahtevami države in obenem z gospodarskimi koristmi stranke. Preprosto povedano: ciljdavčnega svetovanjaje, da zagotovimo, da plačate državi vse davke, ki ste jih dolžni plačati, a obenem da ne plačate niti centa več, kot morate. S tem v mislih smo za vas pripravili sledečestoritve davčnega svetovanja:

 • ocenjevanje davčnih učinkov vaših poslovnih odločitev,
 • fino usklajevanje organizacijske strukture za doseganje optimalne davčne olajšave,
 • pregled poslovnega rezultata za davčni prihranek pred koncem leta,
 • svetovanje o optimizaciji davčnih posledic pri nabavi in prodaji,
 • proaktivno obveščanje o novostih na področju davkov...


Vračunovodskem servisu R Fakturra v Ljubljani nudimo davčno svetovanje vsem našim strankam, ne glede na vrsto dajatve, obliko dejavnosti in velikost vašega podjetja.

Za več informacij o našem računovodskem, finančno - poslovnem in davčnem svetovanju ste vabljeni, da obiščete našo spletno stran!

RAČUNOVODSTVO ZA DRUŠTVA