Materialno knjigovodstvo

Knjigovodstvo predstavlja enega od delov računovodstva, ki je sicer sestavljeno še iz računovodskega preračunavanja, računovodske kontrole in računovodske analize. S knjigovodstvom zbiramo, urejamo in prikazujemo podatke o delovanju podjetja in o poslovnih dogodkih, ki so povzročili vrednostne spremembe na sredstvih, prihodkih in odhodkih.


Materialno knjigovodstvo za boljše poslovanje podjetja


Podjetje mora za opravljanje svojih dejavnosti voditi veliko evidenc. Ena izmed pomembnejših je materialno knjigovodstvo. Ker se slovenska zakonodaja ves čas spreminja in podjetja, ki se ukvarjajo še z veliko drugimi stvarmi, težko sledijo spremembam, smo tukaj mi, da vam z materialnim knjigovodstvom pomagamo.

NUDIMO TUDI RAČUNOVODSKO SVETOVANJE


Enostavno knjigovodstvo


Odločite se lahko za naročilo materialnega knjigovodstva, izvajamo pa tudi dvostavno in enostavno knjigovodstvo. Enostavno knjigovodstvo in dvostavno knjigovodstvo se razlikujeta v beleženju. Pri enostavnem knjigovodstvu se vsak znesek zabeleži le enkrat, pri dvostavnem pa vsak znesek zapišemo dvakrat in na dve mesti. Iz njega izhajata bilanca stanja in rezultat.

materialno knjigovodstvoenostavno knjigovodstvo


Enostavno knjigovodstvo je namenjeno samostojnim podjetnikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnosti in izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih pogojev:

  • povprečno število zaposlenih ne presega 3,
  • letni prihodki so nižji od 50.000eur,
  • povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega 25.000 evrov.

Ponujamo vam enostavno knjigovodstvo za s.p. pa tudi za večja podjetja. Seveda nas lahko najamete tudi za vodenje dvostavnega knjigovodstva.


Pozanimajte se o storitvah materialnega knjigovodstva in se odločite za najem


V primeru vprašanj smo vam v našem knjigovodskem servisu na voljo po telefonu ali e-mail naslovu, veseli pa bomo tudi obiska v naši poslovalnici, kjer se lahko s svetovalci pogovorite o materialnem knjigovodstvu in o drugih storitvah, ki vam jih zagotavljamo pri nas. Pozanimate se lahko tudi o ceni materialnega knjigovodstva in si zagotovite storitev še danes. Več preberite na naši spletni strani: http://www.faktura.si/velikapodjetja.html