Z zaščitnimi oblačili in delovnimi čevlji do idealnih delovnih pogojev

Zaščitna odsevna oprema in delovni čevlji so nujen pripomoček vsakega gozdarja, gasilca, cestnega delavca in še mnogih drugih. Vsaka dejavnost ali delo lahko namreč prav hitro postane nevarno, če ne upoštevamo vseh morebitnih tveganj in nevarnosti. Prav tu je odgovornost na vsakemu izmed nas, da pred opravljanjem kateregakoli dela najprej dobro pomislimo na možne zaplete ali tvegane situacije, ki bi se lahko pripetile ob naši nepazljivosti ali nesreči.

Delovna oblačila z odsevnikiDelovna odsevna jakna

Današnja zaščitna oblačila in čevlji so namreč že tako izpopolnjena in prilagojena raznovrstnim dejavnostim, da bi se velikokrat poškodbam pri delu lahko popolnoma izognili, če bi se le primerno zaščitili za delo z zato namenjenimi delovnimi oblačili in čevlji. Poleg varnosti prispeva primerna zaščitna oprema tudi k večji storilnosti, saj je veliko lažje delati v udobnih in za specifično dejavnost izdelanih oblačilih in čevljih.

Kako poiskati najboljše zaščitne delovne čevlje?

Delovni čevlji so izrednega pomena za vse, ki pogosto delamo na terenu ali opravljamo katerikoli poklic, kjer je visoka nevarnost poškodbe nog ali kjer se veliko stoji. Pri izbiri delovnih čevljev je potrebno upoštevati specifike narave našega dela. V kolikor opravljamo delo, kjer smo velik del dneva na nogah, je najpomembnejše poiskati čimbolj udobne, zračne in lahke čevlje iz kvalitetnih materialov. Pri terenskem delu moramo biti v prvi vrsti pozorni na to, da so čevlji odporni proti vlagi in mrazu, v primeru del, kjer je velika verjetnost poškodbe, pa je ključnega pomena tudi, da so delovni čevji izdelani iz trpežnega materiala, da so odporni proti zdrsu in imajo dodatno zaščiteno kapico.

Zaščitni delovni čevljiMoška delovna obutev

Popolna varnost pri delu s primernimi zaščitnimi delovnimi oblačili

Zaščitna delovna oblačila in čevlji so pogosto eden ključnih elementov varnosti pri delu. Velikokrat so namenjeni ščitenju pred slabimi vremenskimi pogoji, kar pomeni da so narejena iz materialov, ki so odporni na vodo in ki ohranjajo toploto. Še pomembnejša pa je možnost zaščite pred urezi, ki lahko posameznika zavaruje pred hudimi poškodbami ali nam celo reši življenje. Pri tovrstnih delih, kjer gre na primer za rokovanje s potencialno nevarnimi predmeti kot so žage, motorke ali druga orodja, je primerna zaščita predpogoj za uspešno in učinkovito opravljanje dela, zato vedno izbiramo oblačila iz kvalitetnih, obstojnih in trdnih materialov, ki nas bodo zavarovala v primeru morebitne nesreče.

Široka uporabnost delovnih oblačil

Delovna oblačila in čevlji se uporabljajo tako v najrazličnejših poklicnih panogah kot tudi pri številnih prostočasnih dejavnostih. Čeprav nas verjetno večina ob možnosti uporabe delovnih oblačil najprej pomisli na zagotavljanje varnosti, pa je to le ena izmed njihovih številnih namembnosti. Delovna oblačila se namreč pogosto uporabljajo tudi za vzpostavitev profesionalnega, urejenega in enotnega videza zaposlenih, ki pri zaposlenih povečuje občutek pripadnosti podjetju, pri strankah pa povečuje prepoznavnost podjetja in ekipe, ki ga vodi. Lep primer tovrstne uporabe delovnih oblačil je hotelirstvo, kjer urejen in enoten videz zaposlenih veča njihovo kredibilnost in zaupanje pri strankah. V gostinstvu in zdravstvu delovna oblačila poleg že omenjenih nemenov uporabe služijo tudi zagotavljanju optimalnega nivoja higiene.

Uporaba delovnih oblačil na terenuDelovna zaščitna oprema

Odsevna delovna oblačila za boljšo vidljivost

Odsevna delovna oblačila in čevlji pridejo najpogosteje prav pri terenskem delu, kjer delo velikokrat poteka v razmerah, ki niso optimalne, kot je tema ali slabo vreme. Takrat našo vidljivost izdatno izboljšajo izstopajoča odsevna delovna oblačila, v katerih lahko z veliko večjo varnostjo opravljamo naše delo. Zgovoren je podatek, da odsevniki za kar 5x povečajo vidljivost in tako resnično ogromno pripomorejo k preprečitvi nezgod na delovnem mestu. Odsevna oblačila so tako nujna za vse, ki delamo v nepredvidljivih vremenskih razmerah kot na primer pri opravljanju vzdrževalnih del na cestišču, kjer nas bo voznik v naših odsevnih oblačilih v temi opazil iz kar 5x daljše razdalje kot sicer.