Pošlji povpraševanje

Tečaji španščine – hitro in učinkovito


Tečaji španščine in drugih tujih jezikov v Holističnem centru Karnion ne potekajo po običajni metodi učenja tujih jezikov, temveč po tako imenovani metodi Superlearning. Učenje španščine, angleščine, nemščine in preostalih tujih jezikov, ki jih ima center v ponudbi, poteka na drugačen način. Metoda superučenja (ang. Superlearning) namreč predstavlja kombinacijo poslušanja tujega jezika v alfa stanju in individualnega pogovora s profesorjem.

Tečaji so tako izjemno hitri in intenzivni, a tudi zelo učinkoviti, Karnion pa s tem edina jezikovna šola v Sloveniji, ki se poslužuje metode učenja tujega jezika v alfa stanju dr. Lozanova. Učenje v okviru programa poteka s pomočjo tehnologije možganskega spodbujevalnika z rumeno svetlobo. V primerjavi z običajnimi programi za učenje tujega jezika, gre pri tem za zelo hiter 40-urni tečaj španščine. Ljubljana pa je kraj, kjer se Holistični center Karnion nahaja in kjer boste pridobili tudi vse informacije.

učenje španščine

Učenje španščine v alfa stanju

Učenje španščine in drugih tujih jezikov ni nujno enolično, temveč je lahko tudi zelo zabavno in hitro. V nasprotju z uveljavljenim prepričanjem, da je učenje tujega jezika dolgotrajen proces, gre pri učenju v alfa stanju za drugačen pristop. Tu je španščina v treh mesecih mogoča, in sicer lahko v tem času dosežete raven znanja jezika, ki jo v okviru običajnega tečaja ne bi nikoli.

Najsi bo to le pogovorna ali pa celo poslovna španščina – po metodi Superlearning, ki jo je razvil Holistični center Karnion, vam omogoča dobre rezultate že v treh mesecih. Tečaji potekajo kot kombinacija poslušanja vsebin v želenem tujem jeziku in individualni pogovor s profesorjem. Metoda Superlearning namreč temelji na prepričanju, da za znanje tujega jezika ni dovolj le pogovor oziroma konverzacija, temveč zlasti poslušanje.

Prek slednjega se namreč naučimo novega besedišča, ki jih pri urah konverzacije le še utrdimo in se naučimo uporabljati tudi v praksi. Učenje španščine tako poteka na povsem naraven način, ki je podoben učenju maternega jezika. Tudi slednjega se namreč naučimo predvsem s poslušanjem in uporabo slišanega.

učenje španščine

Tečaj španščine – Ljubljana in druga mesta po Sloveniji

Tečaji španščine, ki jih nudi Holistični center Karnion, so intenzivni, saj obsegajo 40 ur in za optimalen rezultat center priporoča učenje vsaj 4 ure dnevno. Vsaj za začetnike, ki želijo osvojiti bodisi pogovorno bodisi poslovno španščino, se priporoča hiter, a intenziven tečaj. Lahko se odločite tudi za intenzivnejši, tj. 8-urni tečaj, Ljubljana pa je kraj, kjer boste našli celotno ponudbo centra Karnion.

Pred samim začetkom učenja se z vsakim posameznikom opravi brezplačno testiranje, zato da se ugotovi njegovo raven predznanja jezika, in sicer v skladu z evropskimi kriteriji znanja tujega jezika od stopnje A1 do C1. Testiranje pri tej zajema vsa področja: pisanje, razumevanje, branje in govorjenje. Le na ta način se lahko določi okvirna stopnja in pripravi ustrezen program, ki naj bi ga učenje pokrivalo. Program španščina v treh mesecih je individualno pripravljen za vsakega posameznika, in skladno z njegovim predznanjem jezika in željami.


Poslovna ali pogovorna španščina

Obstaja več krajev, kjer potekajo tečaji španščine, Ljubljana pa je vsekakor eden izmed njih. Tu boste našli tudi Holistični center Karnion ter vse informacije, povezane z metodo Superlearning v alfa stanju. Tu potekajo tako tečaji, ki se jih posamezniki želijo naučiti hitro in učinkovito. Učenje, in sicer tako pogovorne, kot tudi poslovne španščine, poteka v skladu z individualnim programom, ki ga center izdela skladno s predznanjem in željami posameznika.

Tečaj, za katerega se odloča največ posameznikov, je španščina v treh mesecih, pri katerem lahko že v relativno kratkem času dosežete zavidljivo stopnjo znanja jezika. Slednje je mogoče z aktivnim poslušanjem v alfa stanju, kar predstavlja prvi del tečaja. Jezika se tu učite naravno, kot se ga denimo uči 6-letni otrok, pri čemer s pomočjo monitoringa spremljamo, v kakšnem alfa stanju se nahajate. Nadaljnje učenje poteka prek individualnega pogovora s profesorjem, kjer naučeno utrjujete.

tečaj španščine ljubljana

Španščina v treh mesecih je mogoča

Holistični center Karnion je prva jezikovna šola v Sloveniji, ki izvaja metodo učenja tujega jezika v alfa stanju Dr. Lozanova. Ta je med drugim združena s tehnologijo možganskega spodbujevalnika z rumeno svetlobo. To pomeni, da tečaji španščine in drugih tujih jezikov potekajo v alfa stanju, pri čemer rumena svetloba možganskega spodbujevalnika zniža frekvence vašega možganskega valovanja, obenem pa vas ohranja v stanju pozornosti. Slednje vam tako hitro aktivira dolgoročni spomin, kar vam omogoča hitrejše pomnjenje novega besedišča.

Pri tem se prek monitoringa ves čas spremlja stanje, v katerem se trenutno nahajate, meritve pa so realne. Obstaja več krajev, kjer potekajo tovrstni tečaji španščine, Ljubljana pa je eden izmed njih. Tu boste našli vse informacije, ki jih potrebujete, obenem pa spoznali tudi vse strokovnjake. Holistični center Karnion vam nudi več različnih programov, med drugim tudi tega, kjer se lahko naučite tako pogovorne, kot tudi poslovne španščine.

poslovna španščina