Nemščina: kako nam pri učenju nemščine pomaga superlearning?

Nemščina je jezik, ki je precej tesno povezan s Slovenijo in še bolj z njeno okolico. Tečaji nemščine so prav zaradi tega med najbolj priljubljenimi pri nas, saj nam nemščina kot jezik odpira mnoga vrata. Tako v zasebnem kot poslovnem življenju si želimo visoke ravni znanja nemščine in če je le možno, da bi jo govorili iz danes na jutri.

To nikakor ni možno, lahko pa pridemo blizu temu. Superlearning ali učenje nemščine v alfa stanju je najbolj kakovosten in najhitrejši način za učenje tega jezika. Kaj sploh pomeni, kaj prinaša ta proces in kako se razlikuje od klasičnega tečaja nemščine?

Nemščina - učenje nemščine v alfa stanju

Klasični tečaj nemščine traja dlje časa

Nemščina splošno velja za strog in močan jezik, ki se ga mnogi branijo. Ko pride do prvega stika s pravim načinom učenja, se to v večini primerov spremeni. Nemščina postane prelep jezik, ki ga lahko uporabimo v vseh aspektih življenja.

Učenje nemščine mora biti produktivno, zanimivo in posameznik mora imeti veselje do samega učenja. Preko znanja nemškega jezika lahko razširite svojo mrežo poznanstev, sklepate posle s tujino in brez skrbi potujete v veliko število držav, kjer je nemščina glavni jezik.

Klasični tečaj nemščine od začetnika do nivoja B2, kar je znanje splošne gimnazijske mature, obsega približno osemsto šolskih ur. Sam šolski sistem za to predvideva kar 1074 šolskih ur. Cilj vsakega posameznika je v čim krajšem času osvojiti najvišjo možno raven. Ena izmed slabosti klasičnih tečajev nemščine je predvsem njihova dolžina.

Posameznik lahko ob tem izgubi veselje in v nekaterih primerih zaradi počasnejšega napredka tudi prekine z učenjem. Tega si nikakor ne želimo in zato vedno znova in znova iščemo nove in boljše načine. Eden izmed njih se skriva kar v Sloveniji, imenujemo ga superlearning.

Tečaji nemščine - superlearning

Učenje angleščine v alfa stanju ali superlearning

V Sloveniji je že več kot četrt stoletja učenje nemščine v alfa stanju visoko cenjena metoda. Gre za kombinacijo individualnih pogovorov in poslušanja v alfa stanju, kjer si vsebino zapomnimo štirikrat hitreje, obenem pa skrbi tudi za izboljšavo našega dolgoročnega spomina. Tako kot smo se naučili materinega jezika, se lahko naučimo tudi nemškega. Preko poslušanja in pogovorov, kjer je možno uporabljati že besede, naučene v alfa stanju. 

Tak tečaj nemščine poteka precej intenzivno. Zaželeno in priporočeno je, da se 40-urni tečaj izvede v štirinajstih dneh in najkasneje v treh tednih. Tako bo dosežen maksimalni akumulacijski efekt pri govorjenju. En dan je običajno sestavljen iz štirih ali osmih šolskih ur.

Da pa so lahko tečaji nemščine prilagojeni vsakemu posamezniku, je potrebno pred tem vedeti tudi nekaj drugih stvari. Pred samim tečajem oziroma treningom ste testirani na vseh področjih jezika (od A1 do C2), ki jih veleva evropski kriterij znanja tujih jezikov. Med te kriterije spadajo:

  • razumevanje tujega jezika
  • branje tujega jezika
  • pisanje tujega jezika
  • govorjenje tujega jezika

Z njihovo pomočjo se določi okvirna stopnja posameznikovega stanja in nato pripravi program, ki je prilagojen samo vam. V kolikor ste vešči sporazumevanje v nemščini in imate nekaj težav na osnovnem nivoju, se le te zakrpajo in tako lahko nadaljujete na višjem nivoju.

Tečaji nemščine - učenje nemščine v alfa stanju

Superlearning prinaša kar nekaj prednosti

Nemščina bo hitro in kakovostno osvojena s pomočjo takega tečaja nemščine, ki prinaša tudi nekaj prednosti na drugih področjih. Zaradi uporabe rumene svetlobe se bo lažje aktiviral tudi vaš dolgoročni spomin, ki bo omogočil, da se naučena vsebina ne bo tako hitro pozabila. Skladno s tem bo tudi vaš spomin zaradi učenja nemščine v alfa stanju izboljšan za dvajset odstotkov.

Ne gre le za učenje novega jezika, ampak trening in krepitev spomina. Superlearning bo nasprotno od prepričanj poskrbel tudi za antistresen občutek, ki vas bo sprostil in umiril. Nemščina še nikoli ni bila tako enostavna, učenje pa nikoli ni poskrbelo za tolikšno število pozitivnih učinkov.

Učenje nemščine v alfa stanju - superlearning